Frigo-Pak Gıda, finansal ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla "Sat-Kirala-Geri Al" yönetimi ile yapılacak finansal kiralama işlemi kapsamında Bursa'nın İnegöl ilçesinde ki arsanın 88.500.00 TL karşılığında Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'ye satılmasına karar verdi.

KAP'ta ki haber şu şekildedir:

Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında

1-Şirketimizin finansal ihtiyaçlarının karşılanması ve ek kaynak sağlanması amacıyla "Sat-Kirala-Geri Al" yöntemi ile yapılacak olan Finansal Kiralama İşlemi kapsamında Şirketimizin maliki bulunduğu Bursa İli, İnegöl İlçesi, Süleymaniye Mahallesi İnegöl Asfaltı 562. ada 226. parsel  9.763 Metrekare arsanın 88.500.000 TL  bedel karşılığında Şirketimizce Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'ye satılmasına,

2-   Şirketimiz ile Ziraat Katılım Bankası A.Ş. arasında Finansal Kiralama Sözleşmesi akdedilmesine,

Bu Banka Sadece 1 Günde 1,9 milyar TL'lik Net Alım Yaptı! Bu Banka Sadece 1 Günde 1,9 milyar TL'lik Net Alım Yaptı!

3-   Finansal Kiralama Sözleşmesi kapsamında Şirketimiz tarafından söz konusu arsanın  Ziraat Katılım Bankası A.Ş.'den 24 ay vadeli ve eşit taksitli olarak kiralanmasına ve son kira bedelinin vade tarihinde arsanın  mülkiyetinin Şirketimizce geri alınmasına, karar verilmiştir.

"Sat ve Geri Kirala (Sell and Leaseback) işlemi nedeniyle; Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.1)" dahilinde; Ayrılma Hakkı Doğurmayan Haller başlıklı 15/f maddesinde "işleme konu varlığın Finansal Kiralama yoluyla hemen geri alınması durumları amacıyla yapılan mal varlığı devir işlemleri" şeklinde ifade edildiği üzere Ayrılma Hakkı doğmamaktadır. Konu hakkında yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında ortaklarımıza detaylı bilgi verilecek olup işlemin şirketimiz faaliyetlerine ve gelirlerimize olumsuz etkisi olmayacaktır.

Kamuoyuna duyurulur