Sanica Isı' dan %100 bedelsiz sermaye artırımı!

Şirket 600.000.000TL olan mevcut sermayesini tam 2 katına çıkararak 1.200.000.000TL ye çıkartıyor. Yeni sermayeyi temsil eden 600.000.000TL nominal hisse, hak sahibi yatırımcılara bedelsiz pay olarak dağıtılacak.

Dev Bedelsiz! 100 lot 1909 lot olacak! Dev Bedelsiz! 100 lot 1909 lot olacak!

Şirketin yönetim kurulunda alınan karar, SPK tarafından onaylanırsa, hesabınızda bulunan 100 lot SNICA hissesi tam 2 katına çıkarak 200 lot olacaktır.

Buraya kadar normal bir bedelsiz sermaye artırımı gibi görünen işin aslı biraz daha karışık. Şirket zaten dev bir bedelsiz sermaye artırımını henüz tamamlamıştı.

SNICA 10 Haziran günü yani 10 gün önce halihazırda %344,44 oranında bir bedelsiz sermaye artırımı yapmıştı ve tescil işlemlerinin tamamlamıştı.

Şirketin 135.000.000TL olan mevcut sermayesi %344,44 oranında artırılmış ve 600.000.000TL ye çıkmıştı. Bu sermaye artırımının tescil işlemi henüz 10 gün önce tamamlanmasına rağmen, şirketin yeni bir bedelsiz sermaye artırım kararı alması, yatırımcılar arasında şaşkınlıkla karşılandı.

Bu sermaye artırımları sonucunda, hesapta bulunan 100 lot SNICA hissesi zaten 10 gün önce 444 ot olduğu için, bu bedelsiz sermaye artırımından sonra da 888 lot olacaktır

Şirketten gelen  KAP açıklaması:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 20.06. 2024 tarihli toplantısında; 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri ve Şirket esas sözleşmesinin 7. Maddesi gereğince çıkarılmış sermayenin yükseltilmesi amacıyla;

a) Şirketimizin 600.000.000,-TL çıkarılmış sermayesinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (Kurul) II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin (Tebliğ) 5. Maddesinin 4. Fıkrasında yer alan hükme uygun olarak Kurul'a yapılan kayıtlı sermaye tavanı artırım başvurusunun sonuçlanması sonrasında %100 oranında iç kaynaklardan artırılarak 1.200.000.000,-TL'ye çıkarılmasına,

b) Artırılacak 600.000.000,-TL'lik sermayenin 400.000.000,-TL'lik kısmının sermaye düzeltmesi olumlu farklarından, 150.000.000,-TL'lik kısmının paylara ilişkin ihraç primlerinden ve 50.000.000,-TL'lik kısmının geçmiş yıl karlarından karşılanmasına,

c) Şirket sermayesinin %100 oranında bedelsiz olarak artırılması kapsamında ihraç edilmek suretiyle artırılacak 600.000.000,-TL'lik sermayeyi temsil edilen payların; tüm pay sahiplerine payları oranında dağıtılmasına, sermaye artırımında A grubu paylar karşılığında 88.888.888,89,-TL nominal değerli A grubu, B grubu paylar karşılığında 511.111.111,11,-TL nominal değerli B gurubu paylar verilmesine,

d) Bu karar kapsamında başta Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. olmak üzere, ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların yapılmasına ve bunun için gerekli tüm evrakın hazırlanmasına,

e) Kurul'a yapılan kayıtlı sermaye tavanı artırım başvurusunun sonuçlanması sonrasında, bedelsiz sermaye artırımı ile ulaşılacak sermayeyi içeren Şirketimiz esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 7. maddesine ilişkin tadil taslağı ile ilgili olarak yönetim kurulu kararı alınarak onay alınmak üzere Kurul'a başvuru yapılmasına

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Kamuya ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız.

Editör: Feriha Bahçuvan