Ege Gübre Sanayii A.Ş. (EGGUB), 20 Aralık 2023 tarihinde başlayan %150 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işlemine ilişkin olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından 22 Aralık 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, hak kullanım işlemlerini tamamladığını duyurdu.

Şirketin yapmış olduğu açıklamaya göre, bedelsiz sermaye artırımı kapsamında kaydi pay senetlerinin artırım karşılıkları, ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 22 Aralık 2023 tarihinde alacak olarak kaydedilmiştir. Bu işlem, sermaye artırımına ilişkin hak kullanım sürecinin başarıyla sonuçlandığını göstermektedir.

MKK'nın Kamuyu Aydınlatma PLatformunda Yaptığı Açıklama:

%600 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yolda! %600 Bedelsiz Sermaye Artırımı Yolda!

EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 'nin 20.12.2023 tarihinde başayan %150 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş pay senetlerinin artırım karşılıkları ilgili üyelerin müşteri alt hesaplarına 22.12.2023 tarihinde alacak kaydedilmiştir.

Editör: Abdurrahman Zougari