FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş. (FONET) SPK başvurusunu duyurdu !

Şirket başvurusunda %260 bedelsiz sermaye arttırımı yapacak. 

Yani 1000 Lotu olan bir yatırmcı 3600 Lota sahip olacak.

Şirket 40.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 144.000.000 TL'ye çıkartılması, artırılan sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından olmak üzere 104.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması içiN SPK'ya başvurudu.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklama:

''Şirketimizin, 400.000.000,00 tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içinde, 40.000.000,00 TL olan çıkarılmış sermayesinin, 144.000.000,00 TL'ye çıkartılması, artırılan sermayenin tamamının geçmiş yıl karlarından olmak üzere 104.000.000,00 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve Şirketimiz Esas Sözleşmesinin "Sermaye " başlıklı 6. maddesinin tadiline uygunluk görüşü verilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na 19.10.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.''

Bedelsiz Sermaye Arttırımı Nedir ?

Bedelsiz sermaye artırımı yatırımcılar arasında bedelsiz bölünme olarak da ifade edilmektedir. Şirket örneğin yüzde 50 oranında bölündüğünde, hisseler yarı oranında artar. Bir şirket yüzde 50 bedelsiz bölünmeden önce elinde 100 lot bulunduran bir yatırımcı, bölünmeden sonra portföyüne 50 lot daha ekler ve toplamda 150 lotu olur.

Bununla birlikte, hisse fiyatı da aynı oranda azalır. Yani bir şirketin hisseleri iki katına çıkarsa değeri de yarı yarıya azalır. Bu işlem şirketin piyasa değerinin korunması için gerekli olan bir durumdur.

Lotlarınız Katlanacak! SPK 3 Şirketin Bedelsiz Sermaye Arttırmasına Yeşil Işık Yaktı! Lotlarınız Katlanacak! SPK 3 Şirketin Bedelsiz Sermaye Arttırmasına Yeşil Işık Yaktı!

Hisse fiyatlarındaki düşüş piyasada bir ucuzluk algısı yaratırken yeni yatırımcının da dikkatini çekebilir. Bedelsiz sermaye artırımı piyasada genel olarak kısa, orta ve uzun vadede söz konusu şirketin hissesinde olumlu etkiler görülmesine neden olur.