Derlüks Yatırım Holding (DERHL) %100 bedelli sermaye artırımı yapıyor!

Piyasalarda kritik gün! 28.03.2024 Forex Bülteni Piyasalarda kritik gün! 28.03.2024 Forex Bülteni

Holding mevcut 75.000.000TL olan sermayesini %100 artırarak 150.000.000TL ye çıkartacak.

Sermaye artırımı bedelli yapılacak yani sermaye artırımına katılmak isteyen yatırımcılar sahip oldukları her bir pay için rüçhan hakkı kuponu alacaklar ve yeni paylarını bu kuponları kullanarak alabilecekler.

Bedelli sermaye artırımına katılmak isteyen ancak şu an portföyünde DERHL hissesi olmayan yatırımcılar da henüz geç kalmadı.

Portföyünüzde DERHL hissesi olmasa bile en geç yarın bu hisseyi borsadan satın alırsanız bu bedelli sermaye artırımından yararlanabilirsiniz.

DERHL hissesi bugün borsada 26.50TL civarında işlem görüyor.

Borsa açıklaması:

Şirketimizin 300.000.000,-TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 75.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin 75.000.000,-TL nakden artırmak suretiyle 150.000.000,-TL'ye çıkarılması nedeniyle çıkarılacak toplam 75.000.000,-TL nominal değerli paylarının ihraç ve halka arzına ilişkin olarak hazırlanan izahname, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'nun 02.10.2023 tarih ve E-29833736-105.01.01.01-42822 sayılı yazısı ile onaylandığı tarafımıza bildirilmişti.

SPK tarafından onaylanan sermaye artırımına ilişkin izahname 02.10.2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda, Şirketimizin internet sitesinde (www.derluks.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.integralyatirim.com.tr) yayımlanmıştır.

Mevcut pay sahipleri, yeni pay alma haklarını 1 TL nominal değerli pay için 1 TL nominal değer üzerinden kullanacaklardır. Yeni pay alma hakları (Rüçhan Hakkı) İzahname'de belirtilen esaslara uygun olarak 05.10.2023 ile 19.10.2023 tarihleri arasında 15 gün süreyle kullandırılacaktır.

Tasarruf sahiplerine satışta Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-5.2 sayılı Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nde yer alan "Borsa'da Satış" yöntemi kullanılacaktır. Bu sermaye artırımında pay almak suretiyle ortak olmak isteyen tasarruf sahiplerinin satış süresi içinde BİST'te işlem yapmaya yetkili Kurumlardan birine başvurmaları gerekmektedir.

Pay sahiplerinin çıkarılmış sermayedeki mevcut paylarına göre %100 oranında yeni pay alma hakları vardır. Yeni pay alma hakkını kullanmak istemeyen ortaklarımız bu haklarını yeni pay alma hakkı süresi içinde satabilirler. Yeni pay alma (rüçhan) hakkının alınıp satılabilmesi için Borsa tarafından Rüçhan Hakkı Kupon Pazarı açılarak KAP'ta duyurulur. Rüçhan hakkı kupon pazarının açılış günü rüçhan hakkı kullanımının başlangıç günüdür. Rüçhan hakkı kupon pazarının kapanış (son işlem) günü ise rüçhan hakkı kullanma süresi sonundan önceki beşinci iş günüdür. Yeni pay alma haklarının (rüçhan hakkının) kullanımında bir payın nominal değeri 1 TL olup, 1 TL üzerinden satışa sunulacaktır.

Yeni pay alma haklarının kullanılmasından sonra kalan paylar 2 (iki) işgünü süreyle BİAŞ'ta satışa sunulacaktır.

Editör: Zeynep Nur Özdemir