15 Milyon Lot Yabancıya Satıldı! 15 Milyon Lot Yabancıya Satıldı!

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bugün Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş. (ALBRK) 'nin kayıtlı sermaye tavanına ilişkin bildiri yayımlandı.

%100 sermaye tavanı artışı gerçekleşti ! Kayıtlı sermaye tavanı 2.500.000.000 TL' den 5.000.000.000 TL'ye çıkarıldı !

KAP'ta yer alan detaylar aşağıdaki gibidir;

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 30.11.2022
İlgili İşlem : Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 2.500.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) : 31.12.2027
SPK Başvuru Tarihi : 23.01.2023
SPK Başvuru Sonucu : ONAY
SPK Onay Tarihi : 31.01.2023
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi : 27.03.2023
Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? : Kabul edildi
Tescil Tarihi : 26.04.2023

KAP'ta yer alan ek açıklama şöyle oldu : 

'' Bankamızın kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları (5 yıl) arasında geçerli olmak üzere, 5.000.000.000,00 Türk Lirası olarak belirlenmesi ve bu kapsamda Bankamız ana sözleşmesinde gerekli değişikliklerin yapılması hususlarında Sermaye Piyasası Kurulu'na başvurulmasına, gerekli izinlerin alınması halinde Bankamız ana sözleşmesinin 7inci maddesinin ekteki tadil metni doğrultusunda değiştirilmesi hususunun yapılacak ilk Genel Kurulun onayına sunulmasına, kayıtlı sermaye tavanının artırılması ve Bankamız ana sözleşmesinde bu yönde değişiklik yapılması için gerekli bulunan izinlerin temini için Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ve ilgili diğer kurumlara başvurulması ve gerekli sair işlemlerin yerine getirilmesi hususunda Bankamız Genel Müdürlüğünün yetkili kılınmasına karar verildiği duyurulmuştu.

27.03.2023 tarihinde Genel Kurul tarafından onaylanan Kayıtlı Sermaye Tavanı geçerlilik süresinin uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme Tadili İstanbul Ticaret Odası nezdinde tescil işlemleri tamamlanmıştır. ''

Editör: Hüsniye Güncan