Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında Otosor Otomotiv'in Sermaye Artışı Kararı

Otosor Otomotiv A.Ş. (OTOSR), 06 Aralık 2023 tarihinde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında, mevcut sermayesini 28.085.160 TL'den 125.000.000 TL'ye çıkarma kararı aldı.

Bu sermaye artışının 96.914.840 TL tutarındaki kısmı, Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu tarafından nakdi taahhüt edilecek.

Şirket, sermaye artışının geri kalan kısmını ise iç kaynaklarından, yani nakdi taahhüt haricindeki 12.231.367,54 TL'yi karşılamaya karar verdi.

Bu önemli kararın şirketin mali gücünü arttırması ve büyüme stratejilerine destek sağlaması beklenmektedir.

Bedelsiz sermaye artışı, şirketin finansal yapı ve büyüme hedeflerini desteklemesi açısından önemli bir adımdır. Alınan kararlar doğrultusunda sermaye artışının detayları şirket tarafından ilerleyen günlerde kamuya açıklanacaktır.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Şirketimizin 06.12.2023 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında mevcut sermayesinin 28.085.160,00 TL'den 125.000.000,00 TL'ye çıkarılması ve artırılan toplam 96.914.840,00 TL tutarında sermayenin, 84.683.472,46 TL'sinin tamamının şirketin tek pay sahibi Nurol Portföy Yönetimi A.Ş. Dördüncü Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun nakdi taahhüdünden; nakdi olarak taahhüt edilen kısım haricindeki, geriye kalan 12.231.367,54 TL'sinin Şirket'in iç kaynaklarından karşılanmasına karar verilmiştir.

Şirketler Neden Bedelsiz Sermaye Arttırımına Gider?

Şirketler bedelsiz sermaye arttırımına genellikle belirli amaçlar doğrultusunda giderler. İşte bu amaçların başlıcaları:

  1. Finansal Güçlenme: Bedelsiz sermaye arttırımı, şirketin finansal gücünü artırmak ve daha fazla sermaye biriktirmek için kullanılabilir. Bu, şirketin gelecekteki yatırım fırsatlarını değerlendirebilmesine ve büyüme stratejilerini uygulayabilmesine olanak tanır.

  2. Özkaynak Artışı: Bedelsiz sermaye arttırımı, şirketin özkaynaklarını artırarak finansal yapıyı güçlendirebilir. Bu durum, şirketin borçlanma ihtiyacını azaltabilir ve mali yapısını dengede tutabilir.

  3. Yatırımcı Çekme veya Tutarlılık Sağlama: Şirketler, bedelsiz sermaye arttırımı yaparak yeni yatırımcıları çekebilir veya mevcut yatırımcılarının hisselerine daha fazla erişim sağlayabilir. Aynı zamanda, sermaye artışı şirketin planlarını desteklemek ve tutarlı bir büyüme stratejisi izlemek için kullanılabilir.

    100 lot 793 lot olacak! 100 lot 793 lot olacak!

Her durumda, şirketin bedelsiz sermaye arttırımına gitmesinin nedenleri, özel şirket stratejilerine ve hedeflerine bağlı olarak değişebilir.

Editör: Abdurrahman Zougari