Tuğçelik Alüminyum Ve Metal Mamulleri San. Ve Tic. A.Ş. (TUCLK) bedelsiz sermaye artırmına gitme kararı alındığını duyurmuştu.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) gönderilen açıklamaya göre şirket, SPK'dan onay alınması halinde 30.000.000 TL değerindeki sermayesini %500 oranında olmak üzere 150.000.000 TL artırarak 180.000.000 TL'ye çıkarmak için çalışmalara başladığını bildirmişti.

Açıklamada, bedelsizde kullanılacak miktarın tamamının geçmiş yıl karlarından karşılanacağı bilgisine de yer verildi.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda yaptığı açıklama:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 16.10.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır;

1- Şirketin ödenmiş sermayesinin yurtiçi ve yurtdışındaki faaliyetlerini icra ederken özkaynaklar içindeki oranının çok düşük kalması nedeniyle, çıkarılmış sermayemizin Sermaye Piyasası Kurulu Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği'nin 6.6 maddesine istinaden, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle %500 oranında artış ile 150.000.000-TL artırılarak 180.000.000-TL'ye çıkarılmasına,

2- Yapılan sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine, pay grupları ve sermayeye iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılmasına,

3- İç kaynaklardan yapılacak olan 150.000.000-TL tutarındaki sermaye artışının tamamının Geçmiş Yıl Karlarından karşılanmasına,

4- Yapılacak sermaye artırımı nedeniyle kayıtlı sermaye tavanının 2023-2027 yılları için geçerli olmak üzere 900.000.000 TL'na artırılmasına,

4- İç kaynaklardan yapılacak olan sermaye artırımı ve kayıtlı sermaye tavanı artırımı ile ilgili olarak esas sözleşmenin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümlerine uygun olarak ekteki şekilde tadil edilmesine,

5- Sermaye Piyasası Kurulu, Ticaret Bakanlığı, Borsa İstanbul A.Ş. ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. başta olmak üzere ilgili tüm kuruluşlar nezdinde gerekli başvuru ve işlemlerin gerçekleştirilmesi hususlarında Yönetim Kurulu Başkanının yetkili kılınmasına,

karar verilmiştir.

Kamuoyuna Saygı ile Duyurulur.

Peki Şirketin Bedelsiz Başvurusu Neden Henüz Onaylanmadı?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), hisse senetlerine ilişkin işlemleri onaylama sürecini dikkatlice yürütür ve bu sürecin bazen hemen sonuçlanmamasının çeşitli nedenleri olabilir. İşte SPK'nın hisse senedi işlemlerini hemen onaylamama nedenleri:

  1. Uygunluk Kontrolleri: SPK, şirketlerin yaptığı hisse senedi işlemlerini ilgili mevzuata uygun olup olmadığını kontrol eder. Eksik belge, yanlış bilgi veya yasal gerekliliklere uyumsuzluk durumlarında SPK, ilgili şirketten ek bilgi talep edebilir.

  2. Finansal Analiz: SPK, hisse senedi işlemlerinin şirketin finansal durumu üzerindeki etkilerini değerlendirir. Şirketin mali sağlığı, borç durumu, karlılık gibi faktörler incelenir ve gerektiğinde derinlemesine analiz yapılabilir.

  3. Şeffaflık ve Bilgilendirme: SPK, şirketlerden kamuoyunu doğru ve eksiksiz bir şekilde bilgilendirmelerini bekler. Eğer SPK, bilgilendirme eksikliği veya yanıltıcı bilgi tespit ederse, işlemleri onaylamadan önce bu konunun düzeltilmesini talep edebilir.

  4. Piyasa Koşulları: SPK, piyasa koşullarını ve istikrarını göz önünde bulundurur. Özellikle volatil piyasa dönemlerinde veya özel durumlar söz konusu olduğunda, SPK işlemleri daha dikkatli bir şekilde değerlendirebilir.

  5. Denetim ve Güvenlik: SPK, hisse senedi işlemlerini denetler ve piyasanın güvenliği ile ilgili endişeleri ele alır. Şüpheli işlemler veya manipülasyon şüpheleri durumunda, detaylı bir inceleme süreci gerekebilir.

    Borsa İstanbul’dan %583.88 Kazandıran Hisseye Sert Müdahale! Borsa İstanbul’dan %583.88 Kazandıran Hisseye Sert Müdahale!

Bu faktörler bir araya geldiğinde, SPK'nın hisse senedi işlemlerini hemen onaylamama kararı alabileceği durumlar ortaya çıkabilir. Bu süreç, sermaye piyasasının düzenli ve şeffaf bir şekilde işlemesini sağlamak amacıyla yürütülür.

Editör: Abdurrahman Zougari