%273 Bedelsiz SPK Onay Sürecinde! %273 Bedelsiz SPK Onay Sürecinde!

Birçok şirket sermaye artırımı kararı aldı ve bazıları SPK'dan onay bekliyor. Şirketler arasında onay bekleyen en yüksek oranlı rekor bedelsizi Qua Granite olarak belirlendi. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan finansal tablolarına göre 1.700.559.130 TL net dönem karı elde etti. Yönetim Kurulu, bu karın bir kısmını genel kanuni yedek akçe olarak ayırdıktan sonra kalan kısmının 2.560.000.000 TL tutarında bedelsiz olarak dağıtılmasına karar verdi. Ayrıca, mevcut sermaye karşılığında pay sahiplerine %1.066,6667 oranında bedelsiz kâr payı dağıtılmasına karar verildi ve bu karar Olağan Genel Kurul'un onayına sunulacak.

SPK'den halka arzlarda bireysel yatırımcıları rahatlatacak yeni kararlar -  Dünya Gazetesi

Editör: Burhanettin Ercuman