SPK Teknopark Şirketleri İçin Halka Arzlarda Kolaylık Sağladı! SPK Teknopark Şirketleri İçin Halka Arzlarda Kolaylık Sağladı!

Doğuş Otomotiv Servis ve Ticaret A.Ş.(DOAS), olağanüstü genel kurul kararıyla, kâr dağıtım politikasına uygun olarak bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1.250.000.000 TL'nin ortaklara payları oranında nakden dağıtılmasına ve kar payı ödemelerine 24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlanmasına karar verdi.

Temettü kararı sonrasında, 24 Kasım 2023 tarihinde hissedarlara pay başına net 5,1136362 TL nakit temettü ödeme yapılacak.

KAP Açıklaması:

"Şirketimiz olağanüstü genel kurulunca; Kâr Dağıtım Politikamıza uygun şekilde "karlılık ve finansal yapımız dikkatte alınarak, pay sahiplerimizin menfaat ve beklentilerinin karşılaması, sürdürülebilir ve olabildiğince kararlı kâr payı dağıtımı ilkemizin devamını temin bakımından" bilançoda bulunan kar dağıtımı yapılabilir nitelikteki kaynaklardan net 1.250.000.000 TL'nin ortaklarımıza payları oranında nakden dağıtılmasına ve kar payı ödemelerine 24 Kasım 2023 tarihi itibarıyla başlanmasına karar verilmiştir."

Editör: Bengüsu Ogelman