%142 bedelsiz geliyor! 500 lotunuz 1210 lot olacak!

Bugün bedelsiz sermaye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuran Eyg Gayrimenkul Yatirim Ortakligi AS (EYGYO), rekor bedelsiz için onay bekliyor. Şirketin hissesi de son beş günü artışla bitirdi. 

Eyg Gayrimenkul bugün SPK'ya %142 bedelsiz sermaye artırımı için başvuruda bulundu. 

Şirketin KAP Açıklaması:

Şirketimizin, 330.000.000,-TL tuarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde olmak üzere, 82.500.000,-TL çıkarılmış sermayesinin 117.500.000,-TL tutarında artırılarak 200.000.000,-TL'ye çıkarılması, artırılan sermayenin tamamının hisse senedi ihraç primlerinden karşılanması, hissedarlara sermaye payları nispetinde bedelsiz olarak dağıtılması ve Şirketimiz esas sözleşmesinin 8. maddesinin tadiline uygunluk alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 05.10.2023 tarihinde başvurulmuştur.
İlgili başvurumuza konu taslak esas sözleşme tadil metni ekte yer almaktadır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur.

Tarih ne zaman?

Bedelsiz sermaye artırımı için SPK'ya başvuruda bulunan EYGYO henüz SPK onayı bekliyor.

Savunma Devinden Dev Rakam! 79.277.900 Dolar! Savunma Devinden Dev Rakam! 79.277.900 Dolar!

Kaç lot olur?

Eğer 500 lotunuz varsa, %142 artırıldığında elinizde1210 lot olacak.

Hesaplama nasıl yapılır?

Mevcut Lot Sayınız: Bu, bölünmeden önce sahip olduğunuz lot sayısını ifade eder.
Bölünme Oranı: Şirketin belirlediği Rüçhan Hakkı Kullanım Oranıdır ve yüzde (%) ile ifade edilir.
Hisse Fiyatı: Bu hesaplama, hisse senetlerinin bölündüğü günün bir önceki seansındaki Ağırlıklı Ortalama Fiyatına dayanır.
Yeni Lot Miktarı: Mevcut Lot Miktarı x (Bölünme Oranı/100)
Bölünme Sonrası Yeni Fiyat: Bölünme Öncesi Fiyat / (1+(Bölünme Oranı/100))

Bedelsiz sermaye artırımı nedir? Hisseye etkisi nasıl olur?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin sermayesini artırmak için mevcut hissedarlarına yeni hisse senetleri dağıttığı bir yöntemdir. Bu, mevcut hissedarların ellerindeki hisseleri artırmasına olanak tanırken, şirketin sermayesini büyütür. Bedelsiz sermaye artırımı, genellikle hisse senetlerinin fiyatına etki eder ve hisse senetlerinin arzını artırır.

Bu nedenle, talep aynı kalırken hisse fiyatlarında düşüş görülebilir. Ancak, talep artarsa, hisse fiyatları yükselir. Bedelsiz sermaye artırımı ayrıca şirketin kontrolünü etkileyebilir ve mevcut hissedarların haklarını azaltabilir. Bununla birlikte, mevcut hissedarlar daha fazla hisseye sahip olur, bu da potansiyel olarak daha yüksek kar sağlar.

Editör: Zeynep Nur Özdemir