Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bugün Kiler Holging A.Ş. (KLRHO)'nin sermaye artırımına ilişkin bildiri yayınlandı.

%150 bedelsiz sermaye artırımına onay geldi !!!

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? : Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? : Hayır
Özet Bilgi : Bedelsiz Sermaye Artırımına İlişkin SPK Onayı

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) : 3.200.000.000
Mevcut Sermaye (TL) : 650.000.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) : 1.625.000.000

KAP'ta yer alan açıklama ;

'' Şirketimizin 17.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile, 3.200.000.000,00 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki 650.000.000,00 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %150,00 oranında 975.000.000,00 TL artırılarak 1.625.000.000,00 TL 'na çıkarılmasına,

Artırılacak olan 975.000.000,00 TL sermayenin, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş Solo Bilançomuzun, Öz Kaynaklar kalemi altında yer alan, kar yedeklerinden(İştirak ve Gayrimenkul satış karı) 757.995.904 TL ve olağanüstü yedeklerden ( geçmiş yıllar karları) 217.004.096 TL ilave edilmek suretiyle karşılanmasına,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine; Bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına

100 lot 793 lot olacak! 100 lot 793 lot olacak!

ilişkin 17.04.2023 tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup SPK'nın 01/06/2023 tarih ve 2023/29 sayılı Bülteni'nde yayımlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. ''

Editör: Hüsniye Güncan