Ünlü Yatırımlar Holding A.Ş., (UNLU) çıkarılmış sermayesinin %10'unu temsil eden 17.500.000 TL nominal değerdeki 17.500.000 adet payı ikincil piyasada satacak.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, satışın 11 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleşeceği belirtildi. Paylar, ikincil piyasada oluşacak fiyattan satılacak.

Ünlü Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 175.000.000,00.-TL. (Yüzyetmişbeşmilyon Türk Lirası) çıkarılmış sermayesi, her biri 1,00.-TL nominal değerde 175.000.000 adet paya ayrılmış olup, 55.092.337 adedi A grubu nama yazılı, 119.907.663 adedi B grubu nama yazılı paydan oluşmaktadır. İşbu Pay Satış Bilgi Formu'nda yer alan ve borsada işlem gören niteliğe dönüşüm ve satışa konu edilecek 17.500.000 adet pay, nama yazılı Grubit A paylardan oluşmaktadır.

KAP Bildirimi:

Enerji Devleri Borsada Genel Anlamda Kazandırdı Mı? Enerji Devleri Borsada Genel Anlamda Kazandırdı Mı?
Editör: Merve Biçer