Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT), 2023'ün son çeyreğine ait finansal tablolarını açıkladı. Şirketin mali performansında dikkat çekici değişiklikler ve iyileşmeler olduğu görülmektedir. Detaylar haberin devamında...

2024 Birinci Çeyrek Finansal Sonuçlarını Diriteks Açıkladı?

Diriteks Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (DIRIT), 2019'dan bu yana yatırımcılarına %1998.61 oranında getiri sağlamıştır. Şirket, 2023 son çeyrek finansal tablolarını açıkladı ve mali performansında bazı dikkat çekici değişiklikler ve iyileşmeler olduğu görülmektedir.

Gelir Raporu:

2023/12 döneminde şirketin satışları 19.400.000 TL olarak gerçekleşti. Bu, 2022/12 dönemindeki 199.077.000 TL'ye kıyasla %90'lık bir düşüş anlamına gelmektedir. Satış performansındaki bu ciddi azalma dikkat çekicidir.

Brüt kar 15.817.000 TL olarak kaydedildi. Bu rakam, 2022/12 dönemindeki 40.020.000 TL'ye göre %60 oranında bir düşüşü ifade etmektedir. Bu durum, kar marjlarının daraldığını göstermektedir.

2022/12 döneminde sadece 899.000 TL olan esas faaliyet karı, %1.363 oranında büyük bir artış göstererek 13.165.000 TL'ye ulaşmıştır. Satışlardaki düşüşe rağmen, faaliyet karındaki bu artışın maliyetlerin etkili yönetimi veya diğer gelir kalemlerindeki artıştan kaynaklanmış olabilir.

2022/12 dönemindeki -1.097.000 TL'den büyük bir iyileşme gösteren FAVÖK (Faiz, Amortisman ve Vergi Öncesi Kar), 8.742.000 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, şirketin operasyonel verimliliğinde önemli bir artış olduğunu göstermektedir.

2023/12 döneminde net dönem karı 49.141.000 TL olarak kaydedilmiş olup, 2022/12 döneminde 39.479.000 TL idi. %24 oranında bir artış yaşanmış ve bu, şirketin genel karlılığında olumlu bir gelişmeyi işaret etmektedir.

100 Lotunuz Bugün 200 Lot Olacak! 100 Lotunuz Bugün 200 Lot Olacak!

Mali tablo:

2023/12 döneminde DÖNEN VARLIKLAR 42.265.000 TL olarak kaydedilmiş olup, 2023/9 dönemindeki 12.944.000 TL'ye göre %227 oranında artış göstermiştir. Bu durum, şirketin likiditesinde önemli bir artış olduğunu göstermektedir.

2023/12 döneminde DURAN VARLIKLAR 218.995.000 TL olarak kaydedilmiş olup, 2023/9 dönemindeki 58.453.000 TL'ye göre %275 oranında artış göstermiştir. Bu durum, şirketin uzun vadeli yatırımlarında ve varlıklarında büyük bir artış olduğunu işaret etmektedir.

2023/12 döneminde TOPLAM VARLIKLAR 261.261.000 TL olarak kaydedilmiş olup, 2023/9 dönemindeki 71.398.000 TL'ye göre %266 oranında artış göstermiştir. Bu durum, şirketin varlık tabanında büyük bir genişleme olduğunu göstermektedir.

2023/12 döneminde FİNANSAL BORÇLAR 12.111.000 TL olarak kaydedilmiş olup, 2023/9 döneminde de aynı seviyede kalmıştır. Bu durum, şirketin finansal borçlarının sabit kaldığını göstermektedir.

2023/12 döneminde NET BORÇ 11.952.000 TL olarak kaydedilmiş olup, 2023/9 dönemindeki 11.957.000 TL'ye göre neredeyse değişmemiştir. Bu durum, şirketin borçluluk seviyesinin sabit kaldığını işaret etmektedir.

2023/12 döneminde ÖZKAYNAKLAR 236.335.000 TL olarak kaydedilmiş olup, 2023/9 dönemindeki 50.312.000 TL'ye göre %370 oranında artış göstermiştir. Bu durum, şirketin özkaynaklarında önemli bir büyüme olduğunu göstermektedir.

Genel Analiz:

DIRIT'in 2023 son çeyrek finansal tabloları, satışlardaki ciddi düşüşe rağmen esas faaliyet karı, FAVÖK ve net dönem karındaki önemli artışlarla olumlu bir performans sergilemektedir. Bilanço tarafında, dönen ve duran varlıklar ile toplam varlıklarda büyük artışlar gözlemlenmektedir. Ayrıca, şirketin özkaynaklarındaki büyüme de dikkat çekicidir. Genel olarak, DIRIT'in finansal durumu iyileşme göstermektedir, ancak satışlardaki düşüşe dikkat edilmesi gerekmektedir.

Editör: İlknur Kesim