Bilançoların açıklanmasıyla birlikte, şirketlerin bedelsiz potansiyelleri ortaya çıkmaktadır. Bu potansiyeller, hisse senedi sahiplerinin mevcut hisselerine ek olarak ücretsiz olarak yeni hisse senetleri alabilecekleri anlamına gelir. Bu potansiyeller arasında en yüksek beklenen bedelsiz potansiyellerden biri #YBTAS hissesine aittir.

#YBTAS hissesi için bedelsiz potansiyel oranı %127549 olarak belirlenmiştir. Bedelsiz potansiyel, şirketin hisse senetlerinin bedelsiz bir şekilde dağıtılması durumunda, mevcut hisse senedi sahiplerinin elindeki lot sayısının büyük ölçüde artabileceğini gösterir.

Eğer bu bedelsiz dağıtım gerçekleşirse, 1 lot sahibi olan bir yatırımcının elinde tam olarak 1.276 lot bulunacaktır. Bu hesaplama, mevcut lot sayısının bedelsiz potansiyel oranıyla çarpılmasıyla yapılmaktadır.

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin mevcut hissedarlara ücretsiz hisse senetleri dağıtarak sermayesini artırmasını sağlar. Bu durumda, mevcut hisse senedi sahipleri ellerindeki paylarını artırırken, şirketin sermayesi de güçlenir.

Bedelsiz sermaye artırımı, hisse senetlerini etkileyebilir. Eğer bir şirket bedelsiz sermaye artırımı yapacağını duyurursa ve hisse senedi talebi değişmezse, hisse senetlerinin fiyatı düşebilir çünkü hisse senetlerinin arzı artar. Ancak talep artarsa, hisse senetlerinin fiyatında yükseliş gözlenebilir.

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin kontrolünün değişmesine veya mevcut hissedarların haklarının azalmasına neden olabilir. Ancak, mevcut hissedarların ellerinde daha fazla hisse senedi bulundurması, daha yüksek bir kâr potansiyeli sunabilir.

Hisse Sahiplerine Sevindirici Haber: %1100 Bedelsiz Artırım Hisse Sahiplerine Sevindirici Haber: %1100 Bedelsiz Artırım

Sonuç olarak, bedelsiz sermaye artırımı, şirketin sermayesini güçlendirirken mevcut hissedarların paylarını da artırır. Ancak, hisse senetlerinin fiyatı üzerindeki etkisi piyasa koşullarına ve beklentilere bağlı olarak değişebilir.

Editör: Burhanettin Ercuman