20 kat bölünecek 200 hisse 2.200 adet hisse olacak!

Casa Emtia Yönetim Kurulu’nun aldığı karara göre şirket %1000 oranında bedelsiz sermaye artırımına gidecek. CASA, 4.900.000 TL olan ödenmiş sermayenin, 1.284.202 TL’sini geçmiş yıl karlarından, 47.715.798 TL’sini de kardan ayrılmış kısıtlanmış yedeklerden karşılayarak sermayesini 49.000.000 TL’ye çıkaracak.

Peki elinde CASA hissesi olan yatırımcılar bedelsiz esnasında ne kadar lot alacak?

CASA şirketi %1000 oranında bölünecek. Hissenin bölünme esansındaki fiyatı 117 TL diyelim ve  200 adet CASA hissesi olan bir yatırımcının bu bölünmeden sonra  2000 tane daha lotu olacak ve elinde toplam  2200 adet CASA hissesi olmuş olacak. Hissenin bölünme sonrası yeni fiyatı da 10,64 TL şeklinde olacak.

NASIL HESAPLANIR?
* Mevcut Lot Sayınız: Elinizde bulunan, bölünmeden önceki lot sayınızı temsil eder.

* Bölünme Oranı: Şirketin açıkladığı Rüçhan Hakkı Kullanım Oranıdır ve yüzdeyle (%) ifade edilir.

*   Hisse Fiyatı: Bu hesaplama hissenin bölündüğü günün bir önceki seansındaki Ağırlıklı Ortalama Fiyatına göre yapılmaktadır.

* Elde Edilecek Lot Miktarı: Mevcut Lot Miktarı x (Bölünme Oranı/100)

* Bölünme Sonrası Yeni   Fiyat: Bölünme Öncesi Fiyat / (1+(Bölünme Oranı/100))

%1125 Bedelsiz Geliyormu? 100 Lotunuz 1225 Lot Olacak mı? %1125 Bedelsiz Geliyormu? 100 Lotunuz 1225 Lot Olacak mı?

Bedelsiz Sermaye Artırımı Nedir?
Bedelsiz sermaye artırımı, ortaklarından bir bedel alınmaksızın, yeni hisse senedi çıkarılarak   şirket sermayesinin artırılmasıdır. Bedelsiz sermaye artırımı iç kaynaklardan karşılanmaktadır. Bedelsiz sermaye artırımında şirketin kasasına ek   para girişi olmaz.

Bedelsiz Bölünme
Bu tabir genellikle yatırımcılar arasında, Bedelsiz Sermaye Artırımının eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Bedelsiz Sermaye Artırımı yerine Bedelsiz Bölünme şeklinde de kısaltılarak kullanılır.

Nasıl Faydalanırım?
Aksi belirtilmemişse, Bedelsiz Sermaye Artırımının gerçekleşeceği günün önceki işlem gününde   pay sahibi olan tüm yatırımcılar, ayrım yapılmaksızın bu haktan yararlanabilir. Üstelik yatırımcının bedellideki gibi herhangi bir ödeme yapmasına da gerek yoktur.