%1125 Bedelsiz Geliyormu? 100 Lotunuz 1225 Lot Olacak mı? %1125 Bedelsiz Geliyormu? 100 Lotunuz 1225 Lot Olacak mı?

'Smart Güneş Enerjisi sistemleri kayıtlı sermayesi olan 400.000 TL'yi 2.000.000.000 TL'ye çıkaracağını bugün KAP'a bildirdi.

Şirketin KAP'a açıklaması şu şekilde oldu:

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 27.04.2023 tarihli Genel Kurulu'nda onaylanan ve kayıtlı sermaye tavanının 2.000.000.000 TL (iki milyar TL) 'ye yükseltilmesine ilşkin Şirket Esas sözleşmenin "Sermaye" başlıklı 6. Maddesi'nde değişiklik içeren tadil metni 16.05.2023 tarihinde tescil edilmiş olup 16.05.2023 tarih ve 10832 sayılı TTSG'de ilan edilmiştir.

Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.

Saygılarımızla,