Bu özet gelir tablosu, Sanica Isı Sanayi A.Ş. (SNICA) 2023 yılının ilk dokuz ayı ile 2022 yılının aynı dönemine ait finansal performansını göstermektedir. İşte bazı önemli yorumlar:

1. Satışlar: Şirketin satışları 2022 yılına göre %55 arttı. Bu, şirketin gelirlerinin önemli ölçüde büyüdüğünü ve ürün veya hizmetlerine olan talebin arttığını gösterir.

2. Brüt Kar: Brüt kar, satış gelirlerinden maliyetlerin çıkarılmasıyla elde edilen kârdır. Brüt kar, 2022'ye göre %19 azaldı. Bu, maliyetlerin arttığını veya satış fiyatlarının düştüğünü gösterebilir.

3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, şirketin ana iş faaliyetlerinden elde ettiği karı gösterir. Bu rakam da 2022'ye göre %20 azaldı. Şirketin ana iş faaliyetlerinden kaynaklanan kârın düşmesi, işletmenin karlılığının zayıfladığını gösterebilir.

Bu Sitelere Dikkat! Bu Sitelere Erişim Engeli Getirildi! Bu Sitelere Dikkat! Bu Sitelere Erişim Engeli Getirildi!

4. FAVÖK: FAVÖK işletme karını ve öz sermaye karını hesaplamak için önemli bir göstergedir. FAVÖK, 2022'ye göre %36 azaldı. Bu, işletme giderlerinin arttığını veya karlılığın azaldığını gösterebilir.

5. Net Dönem Karı: Net dönem karı, tüm gelir ve giderlerin hesaba katıldığı son kâr rakamını temsil eder. Bu rakam 2022'ye göre %126 arttı, bu da şirketin genel karlılığının önemli ölçüde arttığını gösterir.

Sonuç olarak, bu özet gelir tablosu, şirketin satışlarının arttığını ve net dönem karının büyük ölçüde yükseldiğini göstermektedir. Ancak, brüt kar, esas faaliyet karı ve FAVÖK gibi diğer finansal göstergelerde düşüşler görülmektedir. Bu, maliyetlerin arttığını ve işletme giderlerinin büyüme hızından daha fazla arttığını gösterebilir. Şirketin finansal performansını daha ayrıntılı bir şekilde değerlendirmek için ek verilere ihtiyaç vardır.