%230 rekor temettü geliyor! 2.5 MİLYAR TL

Ayın en verimli temettüsü geliyor! Enerjisa Enerji #ENJSA'dan %230 rekor temettü geliyor! %6,53 verimle temettü dağıtımı yapacak. 

Temettünün detayları;

(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).

(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).

(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.

(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yapılan açıklama;

Şirketimizin 2022 yılı faaliyet dönemine ait, Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlar Standartları ("TFRS") 'na göre düzenlenmiş olan Konsolide Finansal Tablolarının incelenmesi sonucunda, 01.01.2022 - 31.12.2022 döneminde oluşan net konsolide kardan:

%733.33 Sermaye Artırımı! %733.33 Sermaye Artırımı!
  • 01.01.2022 - 31.12.2022 döneminde oluşan 14.430.408.611,13 TL konsolide bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karından karşılanmak üzere toplam 2.716.458.624,38 TL kar payının (brüt: %230, net: %207) 1.181.068.967,12 TL sermayeyi temsil eden hisse senedi sahiplerine nakit olarak dağıtılmasına,
     
  • Nakit kâr payının 2023 yılının Nisan ayı içerisinde dağıtılması konusunda Genel Kurula teklifte bulunulmasına karar verildi.

Yukarıda bahsi geçen hesaplamalar çerçevesinde beher pay için 2,30 TL temettü öngörülmekte olup, bu tutar TFRS Baz Alınan Net Kar üzerinden %60,89'luk kar dağıtım oranına denk gelmektedir.

Genel Kurul tutanağımızın 8. Maddesinde yer alan ödemelerin 14.04.2023 tarihinden nakden yapılması ifadesi, T+2 uygulaması nedeniyle kar payı tutarlarının pay sahiplerinin hesaplarına aktarılacağı tarihi ifade etmektedir. Bu kapsamda nakit kar payı hak kullanımı tarihimiz 12.04.2023'tür.

Editör: Şahin İncesöz