Suwen Tekstil Sanayi Pazarlama A.Ş. (SUWEN), bugün Kamuoyu Aydınlatma Platformunda (KAP), bedelsiz sermaye artırımının onaylandığını bildirdi.

SUWEN'in mevcut sermayesi 56.000.000 TL iken, sermaye artırımından sonra 224.000.000 TL'ye çıktığı görülüyor. Tam olarak %300 oranında sermaye artırımı yapan şirket şu açıklamalarda bulundu: 

"Şirketimizin 300.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilinde, 56.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan karşılanmak üzere 168.000.000 TL artırılarak 56.000.000 TL'den 224.000.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK)'na yapmış olduğumuz başvurunun onaylandığı, SPK'nın 13.07.2023 tarih ve 2023/39 sayılı bülteni ile kamuya duyurulmuştur. Saygılarımızla."

Peki, bedelsiz sermaye artırımı nedir? Neden Önemlidir?

Bedelsiz sermaye artırımı, bir şirketin mevcut hissedarlarına yeni hisse senetleri dağıtarak gerçekleştirdiği bir işlemdir. Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin kayıtlı sermaye sistemi kapsamında yapılır ve mevcut hissedarların ellerindeki hisse senetlerinin sayısını artırırken şirketin toplam sermayesini değiştirmemektedir.

Bedelsiz sermaye artırımında, şirket karının veya serbest yedeklerinin bir kısmı kullanılarak yeni hisse senetleri oluşturulur ve mevcut hissedarlara orantılı olarak dağıtılır. Bu işlem sonucunda hissedarların ellerindeki hisse senetlerinin sayısı artar, ancak şirketin toplam piyasa değeri veya sermayesi değişmez.

Bedelsiz sermaye artırımının amacı, şirketin mevcut hissedarlarına değer yaratmak ve onları şirketin büyümesinden faydalandırmaktır. Bedelsiz hisse senetleri, genellikle hissedarların mevcut yatırımlarının değerini korumalarını sağlar ve hisse senetlerinin likiditesini artırabilir. Ayrıca, şirketin sermaye yapısını güçlendirebilir ve piyasada daha fazla likidite sağlayabilir.

Dev Bedelsiz! 100 lot 1909 lot olacak! Dev Bedelsiz! 100 lot 1909 lot olacak!

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin yönetim kurulu kararı ve hissedarların genel kurulda onayı ile gerçekleştirilir. Bu işlem, hissedarlara yeni hisse senetleri vermek suretiyle gerçekleştiği için, hissedarların varlıklarının değerinde bir değişiklik yapmaz, ancak hisse senedi sayıları artar.

Editör: Ceyda Güven