Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI), KAP'a yaptığı bildirimde, %3746 oranında rekor bir sermaye artırımı gerçekleştireceğini duyurdu.

Şirket, genel kurulunda onaylanan karar doğrultusunda mevcut sermayesini 65.000.000 TL'den %3746 artırarak 2.500.000.000 TL'ye çıkarma kararı aldı.

%1000 bedelsiz veren şirket TAVAN! %1000 bedelsiz veren şirket TAVAN!

Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI), KAP'a yaptığı açıklamada sermaye tavanının yükseltilmesi ve geçerlilik süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesi konularında Ticaret Bakanlığı'nın 18.05.2023 tarihli izin yazısı ile onay aldığını bildirdi.

Öncesinde şirket, sermaye artırımı kararı öncesinde kar payı dağıtımı konusunda da açıklamalarda bulundu. Gezinomi Seyahat Turizm Ticaret A.Ş. (GZNMI), geçtiğimiz yıl 363.927.272,52 TL net dönem karı elde etmesine rağmen temettü dağıtılmayacağını duyurdu.

Yönetim kurulu toplantısında alınan karara göre, şirketin 2022 yılına ilişkin finansal tablolar incelenerek kabul edildi ve net dönem karı olarak Vergi Usul Kanunu'na (VUK) uygun olarak tutulan kayıtlara göre 363.927.272,52 TL belirlendi. Bu karardan sonra 11.891.558,84 TL genel kanuni yedek akçe ayrıldı ve kalan tutar tamamıyla olağanüstü yedek olarak ayrıldı.

Esas sözleşme değişiklikleri de 1 Haziran 2023 tarihli olağan genel kurul toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi.

Editör: Burhanettin Ercuman