Desa Deri (#DESA) şirketinde yayınlanan SPK bülteniyle bedelsiz sermaye artırımı onaylandı. Bu artırım sonucunda hisse sayısı %397 oranında artacak ve hissedarlarının lot miktarları da buna göre değişecek. Henüz bölünme tarihi belli olmasa da, hesaplamalar yapılarak kaç lot olacağı belirlenebilir.

ONRYT Halka Arzı Sonuçlandı! ONRYT Halka Arzı Sonuçlandı!

Örneğin, mevcut lot sayınız 500 ise ve şirketin açıkladığı bölünme oranı %397 ise, elinizdeki lot sayısı 2.488 olacaktır. Bu hesaplama mevcut lot miktarınızı bölünme oranının yüzdeye çevrilmiş haliyle çarparak elde edilen yeni lot miktarını vermektedir.

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin mevcut hissedarlarına ücretsiz olarak yeni hisse senetleri dağıtarak sermayesini artırmasını ifade eder. Bu artırım sonucunda mevcut hissedarlar yeni hisse senetlerini alarak paylarını artırırken, şirketin sermayesi de genişlemiş olur.

Bedelsiz sermaye artırımı hisse senetlerinin fiyatını etkileyebilir. Artırım açıklandığında hisse senetlerinin arzı artarken talep aynı kaldığı durumda fiyat düşebilir. Ancak eğer talep artarsa, fiyat yükselişi de olabilir.

Ayrıca, bedelsiz sermaye artırımı sonucunda mevcut hissedarların paylarının artmasıyla şirketin kontrolü değişebilir veya hissedarların hakları azalabilir. Ancak, bu artırım mevcut hissedarların daha fazla hisse senedine sahip olmalarıyla daha yüksek kâr potansiyeli sağlayabilir.

Sonuç olarak, bedelsiz sermaye artırımı şirketin sermayesini genişletirken mevcut hissedarların paylarını da artırabilir. Ancak, hisse senetlerinin fiyatı üzerindeki etki piyasa koşullarına ve beklentilere bağlıdır. Bu nedenle yatırımcılar, bedelsiz sermaye artırımı hakkında dikkatli araştırma yapmalı ve yatırım kararlarını buna göre vermelidir.

Editör: Burhanettin Ercuman