Şirketimiz, 100.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde yer alan çıkarılmış sermayesini 165.000.000 TL'ye çıkarmak için 132.000.000 TL nominal değerli pay ihraç etme kararı aldı. Bu bedelsiz sermaye artırımına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Yönetim Kurulu, bedelsiz pay alma hakkı kullanımının 29.11.2023 tarihinde başlayacağına ve bu işlemler için Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulacağına karar verdi.

KAP Açıklaması:

"Şirketimizin, 100.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde; 33.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin 30.671.972,41 TL'si kar payı ve 101.328.027,59 TL'si iç kaynaklardan karşılanmak suretiyle 165.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle ihraç edilecek 132.000.000 TL nominal değerli paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması ve esas sözleşmesinin "Sermaye" başlıklı 6 ncı maddesinin tadil metnine uygun görüş verilmesi amacıyla 03.04.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmış ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı, 22.11.2023 tarih ve 2023/74 sayılı SPK bülteninde duyurulmuştur

Şirketten %200 Sermaye Artırımı Hamlesi! Şirketten %200 Sermaye Artırımı Hamlesi!

Şirketimiz Yönetim Kurulu 28.11.2023 tarihinde toplanarak, bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihinin 29.11.2023 olarak belirlenmesine, bu işlemlerle ilgili olarak Merkezi Kayıt Kuruluşu'na (MKK) başvurulmasına, oy birliğiyle karar vermiştir.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız."

Editör: Bengüsu Ogelman