Logo Yazılım pay gerialım programı kapsamında hisse alımı gerçekleştireceğini bildirdi.  1 Yılda geri alım programının tamalanması planlanmakta.

Şirket Yönetim Kurulu tarafından;

Geri alıma konu edilecek azami pay sayısının daha önceki alımlar dahil ödenmiş sermayenin %10'unu aşmamasına ve azami fon tutarının ise 400.000.000-TL olarak belirlenmesine, geri alım işlemlerinin karar tarihinden itibaren 1 yıllık sürede gerçekleştirilmesine,

Alımlar için Şirketin Finans Başkanı (CFO) Gülnur Anlaş'ın yetkilendirilmesine,

Paranızı 2'ye katlayan OTOMOTİV şirketi %5 değerlendi! Paranızı 2'ye katlayan OTOMOTİV şirketi %5 değerlendi!

Pay geri alım programının yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına,

Bu kapsamda Pay geri alım programıyla ilgili bu Yönetim Kurulu kararımızın Özel Durum Açıklaması olarak duyurulmasına, SPK'nın 14.02.2023 tarihli ve 9/177 sayılı ilke kararı ve II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği uyarınca kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine getirmesine,

Editör: Sekna Karaca