Lotlarınız Katlanacak! Bedelsiz Sermaye Arttırım Tarihi Açıklandı! Lotlarınız Katlanacak! Bedelsiz Sermaye Arttırım Tarihi Açıklandı!

VBY Yazılım Şirketi çıkarılmış sermayesinin 26.000.000 TL'den 117.000.000 TL'ye çıkartılması için başlatılan sermaye artırım işlemleri kararına istinaden 08.12.2023 tarihinde şirket yönetim kurulu tarafından yapılan Yönetim Kurulu toplantısı sonucunda

Sermaye artırımına ilişkin olarak Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye başlıklı 6.maddesinin ekte yer alan "Esas Sözleşme Tadil Tasarısı"ndaki şekliyle tadil edilmesine,

Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 6.maddesinde yapılan tadile uygun görüş alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmasına karar verildiği bildirildi.

Bu bedelsiz sermaye artırımı gerçekleştiğinde elinde 5 VBTYZ  hisse olan bir yatırımcı bu sayıyı 22,5 adete çıkaracak.

Editör: Sekna Karaca