Kiler Holding (KLRHO) dev bedelsiz sermaye artırımı için SPK onayı aldı.

Holdingin 650.000.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesi, iç kaynaklardan bedelsiz olarak %150 oranında artırılarak, 1.625.000.000 TL' ye çıkartılacak.

Dev sermaye artırımı sonucunda portföyünüzde bulunan 500 lot KLRHO hissesi, 750 lot bedelsiz hisseye hak kazanacak ve 1250 lot olacak. 

KAP açıklaması:

Şirketimizin 17.04.2023 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile,

3.200.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki

650.000.000 TL olan Çıkarılmış Sermayesinin iç kaynaklardan bedelsiz olarak %150 oranında

Rekor Bedelsiz! 50 lot 396 lot olacak! Rekor Bedelsiz! 50 lot 396 lot olacak!

975.000.000 TL artırılarak 1.625.000.000 TL 'na çıkarılmasına,

Artırılacak olan 975.000.000 TL sermayenin, Vergi Usul Kanunu'na göre düzenlenmiş Solo Bilançomuzun, Öz Kaynaklar kalemi altında yer alan, kar yedeklerinden(İştirak ve Gayrimenkul satış karı) 757.995.904 TL ve olağanüstü yedeklerden ( geçmiş yıllar karları) 217.004.096 TL ilave edilmek suretiyle karşılanmasına,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinin aşağıdaki şekilde tadil edilmesine;

Bedelsiz sermaye artışı sebebiyle ihraç edilecek kaydi payların, tüm pay sahiplerine payları oranında, Sermaye Piyasası mevzuatının kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun şekilde dağıtılmasına ilişkin 17.04.2023 tarihli başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup SPK'nın 01/06/2023 tarih ve 2023/29 sayılı Bülteni'nde yayımlanmıştır.

Editör: Feriha Bahçuvan