Ayen Enerji (AYEN), müjdeli haberi yatırımcılarıyla paylaştı! Genel Kurul'da onaylanan temettü kararı kapsamında, toplamda brüt 3,6813216 TL, net 3,3131892 TL kar payı 6 taksitte dağıtılacak.

İlk taksit bugün (27 Haziran 2024) itibarıyla yatırımcı hesaplarına yatmaya başladı.

Temettü taksitleri ve tarihleri şu şekilde:

Taksit: 27 Haziran 2024 - 170 milyon 281 bin 388 TL
Taksit: 31 Temmuz 2024 - 170 milyon 281 bin 388 TL
Taksit: 29 Ağustos 2024 - 170 milyon 281 bin 388 TL
Taksit: 30 Eylül 2024 - 170 milyon 281 bin 388 TL
Taksit: 31 Ekim 2024 - 170 milyon 281 bin 388 TL
Taksit: 29 Kasım 2024 - 170 milyon 281 bin 388 TL

KAP Açıklaması:

01.01.2023- 31.12.2023 Hesap Dönemine ait Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri-II 14.1 Sayılı Tebliğ'i ve Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları'na uygun olarak düzenlenmiş Konsolide Finansal Tablolara göre Ana Ortaklığa ait net dönem karı 1.122.121.733,00.- TL Vergi yasaları kapsamında tutulan yasal kayıtlara göre hazırlanan mali tablolarımıza göre 1.146.145.305,52.-TL Dönem Karı oluşmuştur. Buna göre TMS/TFRS uyarınca hazırlanan 2023 finansal tablolarımızda dönem karı oluşması nedeniyle, SPK'nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri kapsamında 2023 yılı hesap dönemine ilişkin, Şirket ödenmiş sermayesi olan 277.500.000,00 TL'nin %20'sini oluşturan 55.500.000,00 TLYasal Yedek akçenin 71.590.481,22 TL'sına ulaşmış olması nedeniyle birinci tertip yedek akçe ayrılmamasına, net kar'ın 1/11'i tutarında ikinci tertip yedek akçe olan, 100.749.703,00.-TL ayrıldıktan sonra ana ortaklığa ait net dönem karı olan 1.021.688.330,00 TL'nin ortaklara temettü olarak, altı eşit taksitle dağıtılması, taksit tarihleri ve tutarlarının aşağıdaki gibi gerçekleştirilmesine;

1.Taksit Teklif Tarihi 27.06.2024 170.281.388,33 TL

Üzerinden Tedbirleri Kalkan 4 Hisse! Üzerinden Tedbirleri Kalkan 4 Hisse!

2. Taksit Teklif Tarihi 31.07.2024 170.281.388,33 TL

3. Taksit Teklif Tarihi 29.08.2024 170.281.388,33 TL

4. Taksit Teklif Tarihi 30.09.2024 170.281.388,33 TL

5. Taksit Teklif Tarihi 31.10.2024 170.281.388,34 TL

6. Taksit Teklif Tarihi 29.11.2024 170.281.388,34 TL

TOPLAM 1.021.688.330,00 TL

vergi yasalarına göre hazırlanan mali tablolarımıza göre dağıtımdan sonra kalan 23.707.272,52.-TL'nin Olağanüstü yedeklere alınması hususunun Genel Kurul Toplantısı'nda hissedarların bilgisine sunulmasına ve Genel Kurul'a teklif edilmesine karar verilmiştir.

Editör: Merve Biçer