Şirketin bedelsiz potansiyeli, özkaynakların ödenmiş sermayeye bölünmesiyle hesaplanır. Ford Otosan örneğinde, FROTO hissesinin PD/DD oranı 8.5, F/K oranı ise 8.8 olarak belirlenmiştir. Bu durumda, hissenin bedelsiz potansiyeli %6287 olarak hesaplanmıştır.

Bu Sitelere Dikkat! Bu Sitelere Erişim Engeli Getirildi! Bu Sitelere Dikkat! Bu Sitelere Erişim Engeli Getirildi!

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketlerin mevcut hissedarlara yeni hisse senetleri dağıtarak sermayeyi artırması anlamına gelir. Bedelsiz sermaye artırımı sırasında, yeni hisse senetleri ücretsiz olarak mevcut hissedarlara dağıtılır. Bu sayede, mevcut hissedarlar ellerindeki paylarını artırırken, şirketin sermayesi de büyür. Bedelsiz sermaye artırımının hisse senedi fiyatına etkisi ise belirsizdir ve hissenin fiyatının düşmesine veya yükselmesine neden olabilir. Ancak yüksek bedelsiz potansiyeli, hissenin erişilebilir olmasını sağlayarak olumlu bir algı yaratabilir. Öte yandan, potansiyel yüksek olsa bile şirketin sermaye artırımı yapacağı veya hisse fiyatının artacağı garanti edilmez.