Alfa Solar Enerji şirketi, sermayesini %700 oranında bedelsiz olarak artırmak için SPK'ya başvuruda bulunduğunu açıklamıştı. Bu artışla birlikte şirketin sermayesi 46 milyon TL'den 322 milyon TL artışla 368 milyon TL'ye yükselecektir.

Şirketin yapmış olduğu açıklamada, kayıtlı sermaye tavanı içindeki 4.000.000.000 TL'lik limit dahilinde, çıkarılmış sermayesinin tamamının Hisse Senedi İhraç Primleri hesabından karşılanarak 322.000.000 TL artırılacağı ve sermayenin 368.000.000 TL'ye çıkarılacağı belirtilmiştir.

Lotlarınız Katlanacak! Bedelsiz Sermaye Arttırım Tarihi Açıklandı! Lotlarınız Katlanacak! Bedelsiz Sermaye Arttırım Tarihi Açıklandı!

Bu bedelsiz artış kapsamında, 56.000.000 TL nominal değerli 56.000.000 adet (A) grubu pay ve 266.000.000 TL nominal değerli 266.000.000 adet (B) grubu pay ihraç edilecek ve mevcut pay sahiplerine mevcut payları oranında bedelsiz olarak dağıtılacaktır. Dağıtım işlemi, Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kaydi sisteme ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde usulüne uygun olarak gerçekleştirilecektir.

Editör: Burhanettin Ercuman