Şirketi mevcut 400 milyonluk kayıtlı sermaye tavanını 750 milyon liraya yükseltilmesi için gerekli kurumlara başvuru yapmıştı. Şirketin yaptığı başvuru SPK tarafından onaylandı. 

Şirket tarafından KAP platformuna yapılan açıklamada:

400.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanının, 750.000.000 TL’ye çıkarılmasına ve kayıtlı sermaye tavan süresinin 2023-2027 olarak belirlenmesine ilişkin yapılan başvuru SPK tarafından uygun görülmüştür.

Kayıtlı Sermaye Nedir?

500 Lotunuz 1125 Lot Olacak!  Bedelsize SPK'dan Onay! 500 Lotunuz 1125 Lot Olacak! Bedelsize SPK'dan Onay!

Kayıtlı sermaye, şirketlerin sermaye artırımı hususunda yönetim kuruluna tanınan yetkinin tavanı olarak ifade edilmektedir. Şirketin esas sözleşmesindeki hükme dayanan şirketin ilgili pay senetlerinden çıkarabileceği tavan sermaye miktarı kayıtlı sermaye olarak adlandırılmaktadır. İlgili tanımdan hareketle, belirlenen tavan miktardan daha fazla sermaye belirlenmek istenirse şirketin esas sözleşmesi üzerinde değişiklik yapması gerekmektedir. 

Bir diğer ifade ile, yönetim kurulu yetkisinin tavanını gösteren kayıtlı sermaye bir sınırdır. İlgili sınırın üzerinde bir sermaye miktarı belirlemesi için şirketlerin esas ana sözleşmesi bünyesinde değişikliğe gitmesi gerekmektedir. Yukarıdaki belirtilen tanımı daha net ifade etmek gerekirse, herhangi bir konu için harcama yapılacağı zaman şirketin yönetim kurulunun sermaye artırma hakkı mevcuttur. İlgili hak sayesinde şirketin yönetim kurulu sermaye artırımını gerçekleştirebilmektedir. İlgili sermaye, ele alınan üst limit diğer bir ifade ile çıkarılabilecek tavan sermaye miktarı şeklinde ifade edilmektedir. 

Editör: Ege Yıldırım