Koroplast şirketi yatırımcısıına temettü dağıtacak. #KRPLS

Şirket  kar dağıtım politikasında da belirttiği gibi, dağıtılabilir karın en az %25'inin pay sahiplerine dağıtılması hedefi doğrultusunda brüt 9.700.000,00 TL'nin nakit olarak pay sahiplerine dağıtılmasına ve  kâr dağıtım tarihi 17.11.2023 olarak belirlenip kâr dağıtımı tek seferde ve nakit olarak yapılacağı bildirildi.

Halk Yatırım PGSUS İçin AL Tavsiyesinde Bulundu!! Halk Yatırım PGSUS İçin AL Tavsiyesinde Bulundu!!

Şirket 2022 yılı karından pay başına brüt 0,0555510 TL, net 0,0499959 TL nakit temettü ödemelerinin 17 Kasım 2023 tarihinde yapılacağı belirtildi.

Temettü yatırımına nasıl başlayabilirsin?

Temettü (kâr payı), bir şirketin dönemlik/yıllık satışları sonucu elde ettiği kârın bir miktarını pay sahiplerine yani senin gibi yatırımcılara dağıtmasıdır.

Kâr payımı ne zaman alacağım? 

Temettü ödemelerinin ne sıklıkta yapılacağı, miktarı ve zamanı her şirket için farklıdır. Bunu şirketlerin kendileri belirler.

Şirketler kâr paylarını her 3 ayda, 6 ayda, 12 ayda bir dağıtabildikleri gibi birçok şirket yatırımcılarına maaş öder gibi ayda bir de dağıtabilmektedir.

Editör: Sekna Karaca