Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1) kapsamında yapılan açıklamaya göre, A1 Portföy Yönetimi A.Ş., kurucusu olduğu yatırım fonlarının portföylerinde bulunan Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş. hisselerinde gerçekleştirdiği 70.241.032 TL nominal hisse alımı sonucunda yüzde 5 sınırını aşarak yüzde 7,979 oranına ulaştı.

Söz konusu değişiklik, Özel Durumlar Tebliği'nin sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişikliklere dair hükümleri kapsamında gerçekleşti. Yatırım fonlarının portföylerindeki Agrotech Yatırım A.Ş. hisselerindeki bu artış, 01/12/2023 tarihinde tamamlanan 70.241.032 TL nominal hisse alımıyla gerçekleşti. 

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Özel Durumlar Tebliği (II.-15.1)'nin Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. Maddesinin açıklama yükümlülüğü, b) bendi, "Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraçcının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95'ine ulaşması ve söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir." uyarınca, A1 Portföy Yönetimi A.Ş.' nin kurucusu  olduğu yatırım fonlarının portföylerindeki Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.  hisselerinin toplamı, 01/12/2023 tarihinde 70.241.032 TL nominal hisse alımı sonucunda % 5 sınırını aşarak %7,979' a ulaşmıştır.  İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tasarrufçulara ve Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

%273 Bedelsiz SPK Onay Sürecinde! %273 Bedelsiz SPK Onay Sürecinde!

Editör: Abdurrahman Zougari