Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.'nin paylarının halka arzına ilişkin talep toplama işlemleri, 15-16-17 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşmiştir.

Halka Arz Fiyatının Altında Kalan GYO Şirketinden Dev Geri Alım Halka Arz Fiyatının Altında Kalan GYO Şirketinden Dev Geri Alım

Şirket'in 1 TL nominal değerli payları 5,21 TL fiyattan halka arz edilmiş olup, 300.000.000 TL nominal değerli payların satışı sonucunda halka arz büyüklüğü 1.563.000.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arzda,

•  Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 1,64 katı,

•  Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar'a tahsis edilen payların 7,21 katı talep toplanmıştır.

Böylece, halka arzda planlanan tahsisatın toplam 3,31 katı talep toplanmıştır.

Halka arz sonucunda, 3.048.095 adedi Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar, 131 adedi Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar olmak üzere, toplam 3.048.226 yatırımcıya dağıtım yapılmıştır.

Bu halka arzda bireysel yatırımcı hesabınmda 69 lot gördü.

Editör: Nida Türk