Marbaş Menkul Değerler Mega Metal ve Kuzey Boru halka arzlarının fiyatlarını değerlendirdi. 

Marbaş, Kuzey Boru Halka Arzı Fiyatının Değerlendirmesi

ONRYT Halka Arzı Sonuçlandı! ONRYT Halka Arzı Sonuçlandı!

• Kuzey Boru A.Ş.’nin Fiyat Tespit Raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.

• Şirket’in halka arz edilecek pay başına değerinin tespitinde iki temel İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları Analizi kullanılmış olmasını, İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları Analizine %30 ve %70 ağırlık verilmiş olmasını uygun buluyoruz.

• Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu’nda İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları Analizi ile Şirket’in halka arz öncesi özkaynak değeri 3.621.859.495 TL olarak hesaplanmış olup, halka arz öncesi özsermaye değeri üzerinden, %20,04 halka arz iskonto oranı uygulanarak, halka arz fiyatı hisse başına 36,20 TL olarak hesaplanmış olmasını makul buluyoruz.

Marbaş'ın Mega Metal Halka Arzının Değerlendirmesi

• Mega Metal Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nin Fiyat Tespit Raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekteyiz. Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu düşünüyoruz.

• Şirket’in halka arz edilecek pay başına değerinin tespitinde iki temel İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları Analizi kullanılmış olmasını, İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları Analizine eşit ağırlık verilmiş olmasını uygun buluyoruz.

• A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu’nda İndirgenmiş Nakit Akımları ve Piyasa Çarpanları Analizi ile Şirket’in halka arz öncesi özkaynak değeri 9.085.530.193 TL olarak hesaplanmış olup, halka arz öncesi özsermaye değeri üzerinden, %30 halka arz iskonto oranı uygulanarak, halka arz fiyatı hisse başına 28,30 TL olarak hesaplanmış olmasını makul buluyoruz.

Editör: Nida Türk