ASTOR 294.379.140 TL'lik anlaşma imzaladı!

Üzerinden Tedbirleri Kalkan 4 Hisse! Üzerinden Tedbirleri Kalkan 4 Hisse!

Astor Enerji Irak'ta yerleşik özel bir firma ile 24.11.2023 tarihinde 10.200.000- USD (Onmilyonikiyüzbin Amerikan Doları, 294.379.140.- TürkLirası TCMB Satış Kuru alınmıştır.) tutarında, DağıtımTransformatörü, satış sözleşmesi imzalanmıştır.

Yapılan sözleşmenin 2022 yılı hasılata oranı % 3,98 dir.

ASTOR'un 3. çeyrek bilanço verileri!

Astor Enerji, 

Net Dönem Karı: Net dönem karı, 2023/9 döneminde 3.043.206.717 TL olarak kaydedilm ve 2022/9 dönemindeki 1.100.291.968 TL'ye göre %177 oranında artış yaşanmıştır.

Şirket satışlarını %92 artırarak 8,82 milyara yükseltti. Geçen yılın aynı döneminde bu rakakm 4 ,6milyar seviyelerindeydi.
Brüt kar %165 artırarak 1.2 milyardan 3.4 milyara yükseltti.
FAVÖK karı %153 artarak  karını 2.9 milyara çıkarttı.

Editör: Nida Türk