Türkiye'nin öncü enerji şirketlerinden Astor Enerji A.Ş. (ASTOR), Çin merkezli Sieyuan Electric Co Ltd. ile stratejik bir anlaşma imzalayarak, yüksek gerilim gaz izoleli şalt ekipmanlarının (GIS) Türkiye'de Astor markası altında üretilmesine karar verdi. 7 Aralık 2023 tarihinde imzalanan sözleşme kapsamında, Ar-Ge çalışmaları, tasarım, prototip üretim ve tip testlerine odaklanacaklar.

Bu iş birliği, 2020 yılında başlayan Astor Enerji ve Sieyuan Electric Co Ltd. işbirliğinin bir devamı olarak ortaya çıkıyor. Daha önce 170 kV Yüksek Gerilim Kesicilerin tasarımını ve üretimini başarıyla tamamlayan Astor Enerji, bu kez yüksek teknoloji gerektiren elektrik iletim sistemlerinde kullanılan "Yüksek Gerilim Gaz İzoleli Şalt Ekipmanları"nın üretimini üstlenecek.

Anlaşmanın öngördüğü yatırım bedeli, Ar-Ge çalışmaları, teknoloji transferi, arazi, üretim tesisi ve test merkezi dahil olmak üzere yaklaşık 25 milyon dolar olarak belirlendi. Yatırımların 2024 yılı ikinci yarısında tamamlanması ve 2025 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Bir Yılda %458.44 Kazandıran Şirket Hissesinde Dev Dönüşüm Başvurusu! Bir Yılda %458.44 Kazandıran Şirket Hissesinde Dev Dönüşüm Başvurusu!

Bu stratejik adımın Astor Enerji'ye yılda 50 milyon dolarlık bir ciro artışı sağlaması bekleniyor. Ayrıca, şirketin ürün gamına entegre edilen yüksek katma değerli ürün grubu, hem yurt içinde hem de yurt dışında müşteri portföyünü genişletme konusunda önemli bir rol oynayacak.

GIS Tipi Trafo Merkezleri, yerine kurulumu daha pratik ve maliyet etkin olduğu için özellikle arazi sorunları yaşanan bölgelerde tercih ediliyor. Astor Enerji'nin bu alandaki yatırımı, Türkiye'nin enerji sektöründeki rekabet gücünü artırmayı ve ulusal çapta yaygınlaşan gaz izoleli trafo merkezlerinin anahtar teslimi çözümlerini sunmayı hedefliyor.

Söz konusu anlaşma, sadece yüksek gerilim ekipmanlarının üretimiyle sınırlı kalmayarak, Sieyuan Electric Co Ltd. ile yapılan enerji depolama sistemleri üretimi anlaşmasıyla geniş bir yelpazede faaliyet göstermeyi amaçlıyor. Astor Enerji, yatırımla ilgili alınacak kararlar ve gelişmeler konusunda kamuoyunu ve yatırımcıları ayrıntılı bir şekilde bilgilendireceğini belirtti.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Şirketimiz ile Sieyuan Electric Co Ltd arasında 2020 yılında başlayan işbirliği kapsamında 170 kV Yüksek Gerilim Kesicilerin Astor markası ile Ar-Ge çalışmaları yapılarak tasarımı, prototip üretimi gerçekleştirilmiş ve prototip ürün tip testleri Haziran 2020'de uluslararası laboratuvarlarda başarıyla tamamlanarak ilk yerli üretici olarak Türkiye Elektrik İletim A.Ş. (TEİAŞ) iletim sistemine dahil edilmiştir.

Hem şirketimiz hem de ülkemiz ekonomisine olumlu katkılar sağlayan bu iş birliği tecrübesinin genişletilmesine yönelik olarak, Sieyuan Electric Co Ltd firması portföyündeki, yüksek teknoloji gerektiren elektrik iletim sistemlerinde kullanılan stratejik yeni ürünlerin de know-how transferi yapılarak Astor markası ile yerli imkanlarla üretimi için gerekli çalışmaların başlatılmasına karar verilmiştir.

Bu kapsamda ilk aşamada 170 kV- 245 kV (kilovolt) gerilim seviyesinde "Yüksek Gerilim Gaz İzoleli Şalt Ekipmanları"nın (GIS - High Voltage Gas Insulated Switchgear Equipment) Türkiye'de Astor markası altında, Ar-Ge çalışmaları ile tasarımına, prototip üretimine ve gerekli tip testlerin tamamlanarak seri üretime geçilmesi için 07.12.2023 tarihinde sözleşme imzalanmıştır.

Sözleşme kapsamında öngörülen yatırım bedeli Ar-Ge çalışmaları, teknoloji transferi, arazi, üretim tesisi ve test merkezi yapımı dahil olmak üzere yaklaşık 25 Milyon USD'dir.

Yatırımların 2024 yılı ikinci yarısında tamamlanması, 2025 yılında tam kapasiteye geçilmesi ile bu üretimin yıllık yaklaşık 50 Milyon.-USD tutarında ciroya olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. 

Mevcut ürün gamımıza, katma değeri yüksek, yatırımcılar açısından da önemli bir maliyet avantajı sağlayan bu ürün grubunun da dahil edilmesi, yurt içinde ve yurt dışında sahip olduğumuz müşteri portföyünün daha da genişletilmesine önemli katkılar sağlayacaktır.

GIS Tipi Trafo Merkezleri, Açık Şalt Tipi Trafo Merkezlerine (AIS) göre yerine, çok daha az alana (170 kV AIS Trafo Merkezleri için yaklaşık 20.000.- metrekare, 170 kV GIS Trafo Merkezleri için yaklaşık 5.000.-metrekare) kurulabildiğinden ve arazi maliyetlerinde/büyüklüklerinde önemli tasarruflar sağladığından, arazi sorunu olan veya maliyetlerin yüksek olduğu yerlerde zorunlu olarak tercih edilmekte ve kullanım alanı her geçen gün yaygınlaşmaktadır.

Yapılacak bu yatırım ile;

Kullanımı giderek yaygınlaşan "Gaz İzoleli Trafo Merkezlerinin" (GIS) ana ekipmanlarından biri olan GIS tipi güç transformatörleri şirketimiz tarafından halihazırda imal edilmektedir. GIS Trafo Merkezlerinin diğer ana ekipmanı olan ve henüz ülkemizde imalatı olmayan Yüksek Gerilim Gaz İzoleli Şalt Ekipmanlarının da imalatıyla, GIS Tipi Trafo Merkezlerin tesisinde yer alan ana elektrik ekipmanların tamamı, ayrıca;

Bahse konu "Yüksek Gerilim Gaz İzoleli Şalt Ekipmanları" aynı zamanda Mobil Trafo Merkezlerinin de ana ekipmanları arasında yer aldığından, bu ürünle birlikte 170 kV-245 kV Mobil Trafo Merkezlerinin de ana elektrik ekipmanlarının tamamı şirketimiz tarafından üretilmiş olacaktır.

GIS tipi Trafo Merkezleri ve Mobil Trafo Merkezlerine yüksek gerilim elektrik ana ekipmanları tedariki de sağlanarak anahtar teslimi çözümler sunulabilecektir.

Bununla birlikte;

Sieyuan Electric Co Ltd ile firmamız arasında Enerji Depolama Sistemlerinin Astor markası ile üretimi konusunda iyi niyet anlaşması imzalanmıştır.

Bu kapsamda yapılacak yatırımlara ilişkin olarak alınacak kararlar ve gelişmeler komuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine ayrıca sunulacaktır.

Editör: Abdurrahman Zougari