Son zamanlarda Avrupa ve yurtiçindeki başarısıyla gündeme gelen Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAYtemettü kararını açıkladı.

Taraftarını sevindirmeyi başaran şirket, yatırımcılarını sevindiremedi.

Şirket Yönetim Kurulu, hesap dönemi konsolide finansal tablolarında ortaya çıkan zarar nedeniyle, kar dağıtımının gerçekleştirilmemesi konusunda bir karara vardı.

Borsa İstanbul’dan %583.88 Kazandıran Hisseye Sert Müdahale! Borsa İstanbul’dan %583.88 Kazandıran Hisseye Sert Müdahale!

Bu hususu, yapılacak olan olağan genel kurul toplantısında  pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verildi

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Şirketimiz Yönetim Kurulunca, Şirketimizin Sermaye Piyasası Mevzuatına göre hazırlanan 01.06.2022 - 31.05.2023 hesap dönemi konsolide finansal tablolarında zarar gerçekleşmiş olması nedeniyle kar dağıtılmaması hususunun yapılacak olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere teklif edilmesine karar verilmişti

Editör: Abdurrahman Zougari