Petrol Ve Sanayi Devi Milyon Euro'luk Yeni Yatırımını Duyurdu! Petrol Ve Sanayi Devi Milyon Euro'luk Yeni Yatırımını Duyurdu!

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. (MRBAS), Avrupakent Gayrimenkul (AVPGY) Halka Arz Fiyat Tespit Raporu açıkladı.

MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş. (MRBAS), Avrupakent Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.’nin Fiyat Tespit Raporunda yer alan bilgilerin açıklayıcı ve verilerle desteklenmiş olduğunu düşünmekte.

Şirket’e, sektöre ve Şirket’in sektördeki yerine ilişkin olarak verilen bilgi ve verilerin yeterince açıklayıcı olduğunu belirtti.

• Şirket’in halka arz edilecek pay başına değerinin tespitinde iki temel Net Aktif Değer Analizi ve Piyasa Çarpanları Analizi kullanılmış olmasını, Net Aktif Değer ve Piyasa Çarpanları Analizine eşit ağırlık verilmiş olmasını uygun bulduklarını açıkladı.

• Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından hazırlanan Fiyat Tespit Raporu’nda Net Aktif Değer ve Piyasa Çarpanları Analizi ile Şirket’in halka arz öncesi özkaynak değeri 20.502.325.368 TL olarak hesaplanmış olup, halka arz öncesi özsermaye değeri üzerinden, %10 halka arz iskonto oranı uygulanarak, halka arz fiyatı hisse başına 55,08 TL olarak hesaplanmış olmasını makul buldukları belirtildi.

Editör: Abdurrahman Zougari