Bank of America, Ereğli Demir ve Çelik'te Büyük Pay Satın Aldı! Bank of America, Ereğli Demir ve Çelik'te Büyük Pay Satın Aldı!

AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş

Şirketin KAP platformuna yaptığı açıklama:

Şirketimiz Yönetim Kurulu 08.02.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Şirketimizin Borsa İstanbul'da işlem gören paylarının fiyatının şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması sebebiyle pay sahiplerini korumak ve sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla 30.06.2023 tarihine kadar geçerli olmak üzere,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile konuya ilişkin 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihlerinde yapmış olduğu duyurular çerçevesinde geri alım yapılabilmesine,

2. Pay geri alımı için ayrılacak olan fonun Şirketimizin öz kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 30.000.000 - TL (Otuzmilyon- Türk Lirası) olarak belirlenmesine ve geri alınacak azami pay sayısının bu tutarı geçmeyecek şekilde belirlenmesine,

3. İşbu Yönetim Kurulu Kararı ile Borsa İstanbul'un Şirket paylarının işlem gördüğü pazarda gerçekleştirilecek olan pay geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve konunun Şirketimizin yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında gündeme alınarak pay sahiplerinin bilgisine sunulmasına karar verilmiştir.

Editör: Buse Nur Cinsoy