Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (BTCIM), mevcut Grup Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2023 tarihinde sona ermesi sebebiyle, Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ve Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası (T. Çimse-İş Sendikası) ile yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine başladığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirmiştir.

BTCIM tarafından 19 Aralık 2023 tarihinde yapılan açıklama şu şekildedir:

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar!

"Mevcut Grup Toplu İş Sözleşmesinin 31.12.2023 tarihinde sona ermesi nedeniyle, üyesi bulunduğumuz Çimento Endüstrisi İşverenleri Sendikası (ÇEİS) ve Türkiye Çimento, Seramik, Toprak ve Cam Sanayi İşçileri Sendikası (T. Çimse-İş Sendikası) ile yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakerelerine 19.12.2023 tarihi itibarıyla başlanmıştır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Yeni dönem Grup Toplu İş Sözleşmesi müzakereleri, işçi ve işveren temsilcileri arasında karşılıklı anlayış ve uzlaşı ile sonuçlanması beklenen önemli bir süreçtir. Yatırımcılar ve kamuoyu, şirketin iş gücü yönetimi konusundaki gelişmeleri yakından takip edebilirler.

Editör: Abdurrahman Zougari