İndeks Bilgisayar Sistemleri Mühendislik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (INDES), 29 Kasım 2023 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı bildirimde, Bedelsiz Sermaye Artırımı hak kullanım tarihi hakkında önemli bir açıklama yaptı.

Şirket, 2 Ekim 2023 tarihinde aldığı %234,82142 oranında bedelsiz sermaye artırımı kararının ardından bedelsiz başvurusunun 15 Kasım 2023 tarihinde SPK bülteninde onaylandığını duyurmuştu.

Bugün yapılan açıklamada, şirketin bedelsiz pay almak için hak kullanım tarihinin 30 Kasım 2023 olacağı belirtildi.

Sanayi Şirketinden %300'lük Bedelsiz Kararı! Sanayi Şirketinden %300'lük Bedelsiz Kararı!

Bu gelişme, İndeks Bilgisayar'ın sermaye yapısında gerçekleşecek olan değişiklikle ilgili önemli bir adım olarak değerlendirilebilir.

Yatırımcılar ve piyasa takipçileri, bu tarihi ve şirketin gelecekteki performansı üzerindeki potansiyel etkileri göz önünde bulundurarak bu gelişmeyi takip etmeye devam edebilirler.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Yönetim Kurulumuzun 25.10.2023 tarih ve 2023/14 sayılı kararı ile (02.10.2023 tarih ve 2023/11 sayılı yönetim kurulu kararının yerine geçmek üzere), Şirketimizin 224.000.000 TL nominal değerli çıkarılmış sermayesinin, tamamı iç kaynaklardan (vergi usul kanunu hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolarda olağanüstü yedeklerden – TFRS’ye göre düzenlenen finansal tablolarda geçmiş yıl karlarından) karşılanmak suretiyle 526.000.000 TL (A grubu nama yazılı paylar için 2.988,619 TL ve B Grubu hamiline yazılı paylar için 525.997.011,381 TL) nominal değerde ve %234,82142 oranında bedelsiz artırılarak 750.000.000 TL’ye çıkarılmasına; Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı 300.000.000 TL olmakla birlikte sermaye artırımı sonrası ulaşılacak çıkarılmış sermayenin kayıtlı sermaye tavanından daha yüksek olması sebebiyle Sermaye Piyasası Kurulu’nun II-18.1 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği’nin 6’ncı maddesinin altıncı fıkrası hükmünden yararlanılarak kayıtlı sermaye tavanının bir defaya mahsus olmak üzere aşılmasına, Esas Sözleşme’nin “Sermaye ve Payların Nev’i ” başlıklı 6 no’lu maddesinin ekteki gibi tadiline, Bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle oluşacak payların, mevcut pay sahiplerine, Şirketimiz sermayesine iştirakleri oranında bedelsiz olarak kayden dağıtılması için 05.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu’na başvuruda bulunulmuştur.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 15.11.2023 tarih ve 2023/71 sayılı haftalık bültenindetamamı iç kaynaklardan (vergi usul kanunu hükümlerine göre düzenlenen finansal tablolarda olağanüstü yedeklerden – TFRS’ye göre düzenlenen finansal tablolarda geçmiş yıl karlarından) sermaye artışına ilişkin başvurumuzun uygun görülerek onaylandığı hususu ilan edilmiştir.

Esas sözleşme’nin “Sermaye ve Payların Nev’i ” başlıklı 6 no’lu maddesinin tadil işlemleri, İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından 29.11.2023 tarihinde tescil ve ilan edilmiştir.

Çıkarılmış Sermayenin Bedelsiz Artırılmasına İlişkin İhraç edilecek kaydi paylarla ilgili olarak, (kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde) “Bedelsiz Pay Alma Hakkı Kullanım Başlangıç Tarihi”30.11.2023 Olarak Belirlenmiştir.

Çıkarılacak payların hak sahiplerinin hesaplarına kaydedilmesi Merkezi Kayıt Kurulu A.Ş tarafından kaydi sisteme ilişkin esaslar çerçevesinde gerçekleştirilecektir.

Editör: Abdurrahman Zougari