Gübre Fabrikaları T.A.Ş. (GUBRF),  Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, son günlerde Borsa İstanbul'da işlem gören paylarında yaşanan olağandışı fiyat hareketleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

Şirketin 1952 yılında kurulduğu ve Borsa İstanbul'da işlem gören ilk 15 şirketten biri olduğu belirtilmiştir. Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'nin %75,95 hissesine sahip olduğu Gübre Fabrikaları, tarım sektörüne kimyevi gübre tedarik eden en büyük şirketlerden biridir. Şirketin %24,05'i halka açık olup Borsa İstanbul'da işlem görmektedir.

Finansal performansa dair yapılan açıklamada, 2022 yılı konsolide cirosunun 25,3 milyar TL, ana ortaklığa isabet eden net karının ise 757 milyon TL olduğu ifade edilmiştir. 2023 yılına dair ise ilk 9 aylık döneme ait konsolide cironun 20,5 milyar TL, ana ortaklığa isabet eden net karın ise 565 milyon TL olduğu belirtilmiştir.

Açıklamada, şirketin faaliyetlerinin normal seyrinde devam ettiği ve finansal tablolarına olumsuz bir etki yapabilecek herhangi bir durumun bulunmadığı vurgulanmıştır. Gübre Fabrikaları, aynı zamanda iştirak ve bağlı ortaklıklarının ticari faaliyetlerinin de olumlu bir şekilde devam ettiğini belirtmiştir. Tarkim Bitki Koruma San. ve Tic. A.Ş.'nin halka arzına gösterilen ilgi de öne çıkan bir diğer başarı olarak paylaşılmıştır.

Ayrıca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.12.2023 tarihli kararı ile bağlı ortaklıklarından Razi Petrochemical Co.'nun taraf olduğu dava hakkında bilgi verilmiş ve bu durumun şirketin faaliyetlerine olumsuz bir etkisi olmadığı vurgulanmıştır.

Hisse Sahiplerine Sevindirici Haber: %1100 Bedelsiz Artırım Hisse Sahiplerine Sevindirici Haber: %1100 Bedelsiz Artırım

Sonuç olarak, şirketin ana hissedarı olan Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri'nin sağladığı güç ve destekle büyümeye devam ettiği ifade edilerek, hisse fiyatlarındaki olağandışı hareketlere dair yakından takip edildiği ve şirketin faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı kamuoyuna duyurulmuştur.

Şirketin Kamuyu Aydınlatma Platformunda Yaptığı Açıklama:

Şirketimizin Borsa İstanbul’da işlem gören payları ile ilgili olarak son günlerde hisse fiyatında meydana gelen olağandışı hareketlerinden dolayı kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.
Şirketimiz, 1952 yılında kurulmuş olup Borsa İstanbul’da (BİST) işlem gören ilk 15 şirketten birisidir. Şirketimizin %75,95 hissesi ana hissedar olan Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’ne aittir. Kalan %24,05 pay senedinin tamamına yakın kısmı ise halka açık olup BİST ’te işlem görmektedir. Tarım Kredi Grubu’nun en önemli şirketlerinden biri olan Gübretaş olarak tarım sektörüne kimyevi gübre tedarik eden en büyük şirket olma misyonumuz devam etmektedir. Bu kapsamda; 2022 yılsonu konsolide ciromuz 25,3 milyar TL, ana ortaklığa isabet eden net kârımız ise 757 milyon TL’dir. 2023 yılında ise ilk 9 aylık gerçekleşmelere göre konsolide ciromuz 20,5 milyar TL olup, ana ortaklığa isabet eden net kârımız ise 565 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Görüleceği üzere şirket faaliyetlerimiz olağan şekilde devam etmekte ve finansal tablolarımıza etki edebilecek herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Bunun yanı sıra Gübretaş; Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş.’nin %100, Tarkim Bitki
Koruma San. ve Tic. A.Ş.’nin %30,48, Tarım Kredi Teknoloji A.Ş.’nin %15,78 ve Razi Petrochemical Co.’nun %48,88 pay sahibidir. Gübretaş’ ın esas faaliyetlerinin yanı sıra iştirak ve bağlı ortaklıklarının ticari faaliyetleri de ciro ve kârlılık bağlamında olumlu bir şekilde devam etmektedir. Nitekim Tarkim A.Ş.’nin Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen halka arzına yatırımcılardan 4.1 kat talep gelmiş olması, şirketimize ve iştirakimize olan teveccühü göstermektedir. Gübretaş Maden Yatırımları A.Ş. ise kamuoyu ile daha önceden paylaşıldığı üzere, faaliyetlerine ve yatırımlarına planlandığı şekilde devam etmektedir. Diğer taraftan, Sermaye Piyasası Kurulu’nun 07.12.2023 tarih ve 76-1671 sayılı Kararı ile bağlı ortaklığımız Razi Petrochemical Co.’nun taraf olduğu dava gerekçe gösterilerek bedelsiz sermaye artırım talebimiz uygun görülmemiştir. Ancak önemle belirtmek gerekir ki söz konusu dava geçmiş yıllardaki bağımsız denetim raporlarında yer almakta olup, iştirakimizce söz konusu dava süreci yakinen takip edilmektedir. Dolayısıyla bahse konu dava, geçmiş yıllarda bağımsız denetim raporlarına konu edilen bir husus olup, iştirakimiz veya Gübretaş açısından yeni veya ayrı bir hukuki sürece işaret etmemektedir. Diğer taraftan Razi Petrochemical Co ‘da sermaye şirketi olup ortakların ve Şirketimizin olası risklere karşı sorumlulukları sermaye payları ile sınırlıdır. Sonuç olarak, Gübretaş 7 milyar TL ana ortaklığa ait özkaynak ve %30 pazar payı ile sektör lideri olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Söz konusu bedelsiz sermaye artırımının reddedilmesinin Şirketimizin faaliyetlerine herhangi bir olumsuz etkisi bulunmamaktadır. Nitekim reddedilen husus Şirket öz kaynaklarında bulunan geçmiş yıllardan birikmiş kaynakların sermayeye eklenmesidir. Şirketimize herhangi bir fon girişi ve çıkışı yaratmayan
bir husustur. Ana hissedarımız olan Türkiye’nin en büyük çiftçi kuruluşu Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri’ nin verdiği güç ve destekle Şirketimiz, büyümeye ve finansal yapısını güçlendirmeye devam edecektir. Şirketimizin hisse fiyatlarında son dönemde meydan gelen olağan dışı gelişmeler yakından takip edilmektedir. Kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz.

Editör: Abdurrahman Zougari