Yatırımcısını Perişan Eden Halka Arz Hissesi Yeni Şirket Kuruyor! Yatırımcısını Perişan Eden Halka Arz Hissesi Yeni Şirket Kuruyor!

Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB), 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilindeki çıkarılmış sermayesini 40.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarmak üzere başvurusunu yapmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek 14.12.2023 tarihli  sermaye artırımına ilişkin onaylı ihraç belgesi de ekte sunulmuştur.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 20.12.2023 olarak belirlendiğini paylaştı.

Editör: Abdurrahman Zougari