Ege Gübre Sanayi A.Ş. (EGGUB), 600.000.000 TL tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı dahilindeki çıkarılmış sermayesini 40.000.000 TL'den 100.000.000 TL'ye çıkarmak üzere başvurusunu yapmıştı.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülerek 14.12.2023 tarihli  sermaye artırımına ilişkin onaylı ihraç belgesi de ekte sunulmuştur.

Bedelsiz pay alma hakkı kullanım başlangıç tarihi 20.12.2023 olarak belirlendiğini paylaştı.

Bir Yılda Paranızı Katlayan Şirket İhale Kazandığını Duyurdu! Bir Yılda Paranızı Katlayan Şirket İhale Kazandığını Duyurdu!

Editör: Abdurrahman Zougari