KTLEV (Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.) şirketinin halka arzı tamamlandı ve resmi sonuçlar açıklandı. Halka arza katılan payların tamamı satıldı.

Özyaşar Tel ve Galvanizleme'nin Halka Arzı İçin Geri Sayım Başladı! Özyaşar Tel ve Galvanizleme'nin Halka Arzı İçin Geri Sayım Başladı!

Hissenin hangi tarihte işleme başlayacağı henüz açıklanmamış olsa da, önümüzdeki hafta başlaması bekleniyor.

KTLEV Halka Arzı sonuçlarına göre, halka arz 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleşti.

Katılımevim'in sermayesinin 150.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye çıkarılması için 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet pay artırıldı ve mevcut ortakların sahip olduğu 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet pay olmak üzere toplam 60.000.000 TL nominal değerli 60.000.000 adet pay halka arz edildi.

Katılımevim'in halka arz fiyatı, 1,00 TL nominal değerli paylar için 13,43 TL olarak belirlendi. Belirlenen halka arz fiyatıyla birlikte halka arz büyüklüğü 805.800.000 TL olarak gerçekleşti. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle gerçekleştirildi ve herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından paylaşılan verilere göre, talep sonucunda halka arz büyüklüğünün 1,3 katına denk gelen 1,1 milyar TL nominal değerli talep geldi.

Halka arza toplamda 474.210 yatırımcı katıldı. Bu katılımcıların 473.340'ü yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 839'u yabancı gerçek kişi yatırımcı, 30'u yerli kurumsal yatırımcı ve 1'i yabancı kurumsal yatırımcıdır. Bu toplam 474.210 yatırımcı, 60.000.000 TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirdi.

Editör: Burhanettin Ercuman