Borsa İstanbul'da işlem gören beş şirketten işlem gören tipe dönüşüm haberi geldi!

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı "Pay Tebliği"'nin 15'nci maddesi gereğince, pay senetleri Borsada işlem gören ortaklıkların Kurul kaydında olan ancak Borsada işlem görmeyen statüde pay senetlerinin Borsada satışa konu edilebilmesi amacıyla Merkezi Kayıt Kuruluşu'na yapılan başvurulara ait bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Bu 5 şirket:

  1. BUCIM
  2. EGGUB
  3. ISBIR
  4. ULKER
  5. YESIL

"Borsada işlem gören tipe dönüşüm" terimi, bir şirketin sahip olduğu mevcut hisse senedi tiplerinden farklı bir hisse senedi türüne geçişini ifade eder. Bu dönüşüm, genellikle şirketin finansal yapısında veya hisse senetlerinin özelliklerinde değişiklik yapma ihtiyacı doğduğunda ortaya çıkar.

Bir şirketin borsada işlem gören tipe dönüşümü, mevcut hisse senedi yapısında değişiklikler yaparak farklı sınıflandırmalara veya özelliklere sahip yeni hisse senetleri oluşturulması anlamına gelir. Bu değişiklikler, şirketin sermaye yapısını düzenlemek, yatırımcılara farklı haklar sağlamak veya şirketin yönetim ve kontrolünü etkilemek gibi nedenlerle yapılabilir.

Örnek olarak, bir şirketin, oy haklarına sahip olan ve olmayan hisse senetlerini birleştirerek sadece oy hakkına sahip olan bir hisse senedi türüne geçişi, borsada işlem gören tipe dönüşüm olarak değerlendirilebilir. Bu tür değişiklikler, şirket yönetimi ve pay sahipleri arasında kararlaştırılır ve genellikle düzenleyici kurumların onayı gerekebilir.

Borsada işlem gören tipe dönüşüm hisseyi nasıl etkiler? 
Borsada işlem gören tipe dönüşüm talebinin ana amacı nedir? sorunu cevaplamak hisse senedi fiyatının seyrini anlamak açısından çok önemlidir.

Ana amaç şirket ortağının elindeki AMA halka açık olmayan hisse senetlerini borsada satmaktır. 

Örneğin X ortağı, borsada işlem görmeyen tipteki 2,5 milyon lotunu MKK nezdinde kaydettirdikten sonra elindeki bu lotları borsada satabilecektir.
Bu kısmı net anladık. Tamam. Peki borsada işlem gören tipe dönüşüm talebinin yani şirket ortağının borsada işlem görmeyen bu hisselerini borsada satmak istemesinin nedenleri nelerdir? İşte bu kısım çok önemli.

Bunun bir kaç nedeni var:
1- Çok basit bir ifadeyle ortak elindeki payı nakite geçmek istiyor olabilir.

2- Hissenin fiili dolaşımda olan paylarında bir talep fazlalığı vardır. Ve piyasaya hisse sokulmak istenmiş olabilir.

3- Ortaklar arasında her hangi bir sebeple oluşan anlaşma ya da anlaşmazlık nedeniyle “ortaklık yapısının değiştirilmesi ihtiyacı” doğmuş olabilir.

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar!

4- Şirket ortaklarından bazıları piyasada yaptıkları usulsüz işlemler nedeniyle SPK tarafından payları borsadaki işlemlerden çektirilmiş olabilir. SPK bunu belirli bir zaman dilimi için yasaklamıştır. Ve bu bahse konu şirket ortağı bu zaman cezası dolunca bu payları tekrar borsada alınıp satılabilir konuma getirebilmek için “Borsada işlem gören tipe dönüşüm talebinde” bulunmuş olabilir.

Editör: Ceyda Güven