Söktaş Tekstil, gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımının kullanım yerini açıklayan bir raporu kamuoyuyla paylaştı.

Sermaye artırımı onaylandıktan sonra, SKTAS mevcut sermayesini 153,89 milyon TL'den 222 milyon TL'ye yükseltti. Sermaye artırımının %44,3'üne denk gelen 68,20 milyon TL'lik kısmı bedelli sermaye artırımı olarak gerçekleşti.

Borlease Otomotiv'in Dalgalı Borsa Performansı Yatırımcıların Dikkatini Çekiyor Borlease Otomotiv'in Dalgalı Borsa Performansı Yatırımcıların Dikkatini Çekiyor

Bu sermaye artırımı sayesinde şirket, 41.847.884,01 TL brüt nakit girişi sağladı. Sermaye artırımının toplam maliyeti 579.283 TL olarak belirlendi ve bu maliyetler düşüldükten sonra net nakit girişi 41.268.601,34 TL olarak hesaplandı.

Elde edilen net gelirin tamamı, banka kredilerinin anapara ve faiz ödemeleri için kullanıldı. Sonuç olarak, sermaye artırımından elde edilen fonun tamamı etkin bir şekilde kullanılmış oldu.

Editör: Burhanettin Ercuman