Astor Enerji şirketi is anlasması

Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar! Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT) Halka Arz İçin Hazır: Tüm Detaylar!

28 Eylül tarihli ihale komisyonu kararı ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından 08/09/2023 tarihinde gerçekleştirilen ''Toplam 104 adet 154/33.6 kV, 80/100 MVA Güç Transformatörü'' konulu ihaleye ilişkin olarak, 41 adet 154/33.6 kV, 80/100 mVA Güç Transformatörü, 5 adet 154/33.6 kV, 80/100 mVA GIS Güç Transformatörü olmak üzere toplam 46 adet iş kaleminde KDV hariç 1.574.000.000.- TL (Birmilyarbeşyüzyetmişdörtmilyon Türk Lirası) bedelle, Astor şirketine ihale edilmiş ve ihale kararı kesinleşmişti,

Türkiye Elektrik İletim AŞ. tarafından iş bu ihale kapsamındaki söz konusu ürünler şirkete sipariş edilmiş olup, sözleşme bugün itibari ile imzalanmıştır.

Editör: Sekna Karaca