Bank of America, Ereğli Demir ve Çelik'te Büyük Pay Satın Aldı! Bank of America, Ereğli Demir ve Çelik'te Büyük Pay Satın Aldı!

Bu özet gelir tablosu,Borusan Mannesmann Boru Sanayi ve Ticaret A.Ş. (BRSAN)'ın2023 ve 2022 yıllarındaki mali performansını karşılaştırıyor,

  1. Satışlar: Şirketin 2023 yılında 25.734.048.000 TL ciro elde etti. Bu, önceki yıla göre %73'lük büyük bir artışı temsil ediyor. Satışlardaki bu muazzam büyüme, şirketin talep ve gelirlerini büyük ölçüde artırdığını gösteriyor.

  2. Brüt Kar: Brüt kar, satış gelirleri ile satılan mal maliyeti arasındaki farkı gösterir. 2023 yılında 5.975.208.000 TL brüt kar elde edildi ve önceki yıla göre %264'lük inanılmaz bir artış yaşandı. Brüt kar marjındaki bu büyük artış, şirketin ürün veya hizmetlerini daha verimli bir şekilde ürettiğini ve karlılığını dramatik bir şekilde artırdığını gösteriyor.

  3. Esas Faaliyet Karı: Esas faaliyet karı, şirketin ana işi ile ilgili gelir ve giderleri yansıtır. 2023 yılında 4.865.194.000 TL esas faaliyet karı elde edildi ve önceki yıla göre %281'lik büyük bir artış kaydedildi. Bu, şirketin ana iş faaliyetlerinde olağanüstü bir karlılık elde ettiğini gösteriyor.

  4. FAVÖK: 2023 yılında 5.180.443.000 TL olan FAVÖK, önceki yıla göre %283'lük bir artış gösteriyor. Artan FAVÖK, şirketin fayda amaçlı olmayan faaliyetlerden önceki karını gösterir. Yine, işletmenin operasyonel karlılığını olağanüstü bir şekilde artırdığını göstermektedir.

  5. Net Dönem Karı: Şirketin 2023 yılında 3.093.109.000 TL net dönem karı elde etmesi, önceki yıla göre %458'lik büyük bir artışı temsil ediyor. Net dönem karındaki bu inanılmaz sıçrama, şirketin genel karlılığının dramatik bir şekilde arttığını göstermektedir.

Bu verilere dayanarak, şirketin 2023 yılında muazzam bir büyüme ve kar artışı yaşadığı açıkça görülüyor. Satışlar, kar marjları, esas faaliyet karı ve FAVÖK gibi kritik finansal göstergeler olağanüstü bir şekilde artmıştır. 

Editör: Bengüsu Ogelman