Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda bugün bu 3 şirket için hak kullanım işlemlerine ilişkin bildiri yayınlandı.

İlgili şirketler : AHGAZ, KLRHO, TTRAK 
Yapılan açıklama güncelleme mi? : Hayır 

Aracı Kurum Yeni Halka Arzın Fiyatını Yorumladı! Aracı Kurum Yeni Halka Arzın Fiyatını Yorumladı!

06.06.2023 tarihinden itibaren hak kullanımı işlemleri nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek payların listesi aşağıdadır.

Hak kullanım işlemi nedir?
Bu işlemler: Genel kurul, temettü dağıtımı, kupon ödeme, itfa ödemeleri, sermaye artırımı, sermaye azaltımı, ortaklıktan çıkarma, birleşme ve bölünme işlemleri gibi sermaye piyasası araçlarına yönelik tüm hak kullanım işlemlerini kapsamaktadır. 
İlgili süreçte; İhraççıların, Kamuyu Aydınlatma Platformu üzerinden yayınlamış oldukları hak kullanım duyuruları ile hak kullanım kaydı oluşmakta, dolayısıyla tek bir kanaldan yapılan elektronik bildirim ile MKS nezdinde kayıt oluşması sağlanmakta ve hak kullanım kaydına ilişkin yatırımcılara bildirim gönderilmektedir.