#FORTE

Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. (Forte) hisseleri bugün Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladı.

Halka arz fiyatı olarak belirlenen 12,12 TL üzerinden gerçekleşen halka arz büyüklüğü 266.640.000 TL oldu. Halka arza toplamda 660.379 yatırımcı katıldı. Bu talep sonucunda halka arz büyüklüğünün 1,3 katına denk gelen 831,6 milyon TL nominal değerli talep gelmiştir.

Forte paylarının halka arzında hiçbir yatırımcı %5'ten fazla pay almamıştır. Halka arz sonucunda hesaplara 33 lot şeklinde paylar yansıtılmıştır.

Halka arz sonuçlarına ilişkin olarak İnfo Yatırım Menkul Değerler'in Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınladığı açıklamalara göre:

"Forte Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. ("Forte" veya "Şirket") paylarının halka arzı, 8-9 Haziran 2023 tarihlerinde "Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi" ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da gerçekleştirilmiştir. Şirketin sermayesinin 45.000.000 TL'den 67.000.000 TL'ye çıkarılması amacıyla 22.000.000 TL nominal değerli 22.000.000 adet pay halka arz edilmiştir.

Forte paylarının halka arz fiyatı 12,12 TL olarak belirlenmiş olup, halka arz büyüklüğü 266.640.000 TL olarak gerçekleşmiştir.

Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa'da "Borsa'da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış" yöntemiyle gerçekleştirildiğinden herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmamıştır.

Talep sonucunda halka arz büyüklüğünün 1,3 katına denk gelen 831,6 milyon TL nominal değerli talep gelmiştir. Toplamda 660.379 yatırımcı halka arza katılmıştır.

Forte halka arzı kapsamında 659.270 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 1.078 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 29 yerli kurumsal yatırımcı ve 2 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 660.379 yatırımcı 22.000.000 TL nominal değerli payı almıştır."

ODINE Halka Arzı hesaba kaç lot verdi? ODINE Halka Arzı hesaba kaç lot verdi?

Bu bilgiler doğrultusunda, Forte'nin halka arzında pay alan yatırımcılar hesaplarına 33 lot şeklinde paylarını almışlardır.

Editör: Burhanettin Ercuman